Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 13-14/1981

Artykuły problemowo dyskusyjne | 3

Co nowego w studiach leśnych

Kartki z historii leśnictwa | 9

Poczatki państwowej administracji leśnej (1918 - 1921) - na drodze do samodzielności

Z sejmowej komisji lesnictwa i przemysłu drzewnego | 10

Zmiany w strukturze produkcji eksportowej resortu ; Realizacja porozumień z załogami pracowniczymi

Wiedza i technika leśna | 13

Zagadnienia odporności nawożonych drzewostanów na szkodliwe owady

Wiedza i technika leśna | 14

Porównanie sadzarek produkcji krajowej i NRD

Zwierzyna naszych lasów | 18

Sztuczny odchów młodych jeleniowatych

Krótko o wszystkim | 21

Brak żerowania brudnicy mniszki na igłach Czarcich Mioteł Sosny

O czym pisze prasa leśna za granicą | 22

Zalesianie nadmorskiej strefy pustyni Libii ; Leśnictwo za lat dwadzieścia

Kronika współpracy międzynarodowej | 24

Współpraca z zagranicą w dziedzinie leśnictwa w II półroczu 1980 r.

Z życia SITLiD | 27

Odznaka honorowa " zasłużonym ziemi gdańskiej " dla oddziału SITLiD

Kronika | 28

Najlepsi we współzawodnictwie pracy

Z żałobnej karty | 29

Jan Flotyński

Z wydawnictw | 29

" Puszcze, Bory i Lasy Polski "

W prasie o lasach i leśnictwie | 30

Wies i las ; Na przykład - płace w leśnictwie

Rozmaitości - o tym dobrze wiedzieć - tajemnice przyrody - nowa technika - co w lesie piszczy - rzeczy ciekawe | 32

Bocianie drogowskazy ; Szczur - zapylaczem ; Wodorostowe zbiory ; Trociny - karma dla bydła ; Granica ciepła i zimna