Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2011

Gdy zima nie trzyma | 2

Warunki pogodowe, jakie panują tej zimy na Pomorzu, nie ułatwiają roboty tutejszym gospodarzom lasów. Coś o tym wiedzą leśnicy z terenu Nadleśnictwa Choczewo. – Pod koniec jesieni pogoda była tutaj taka, że nawet psa by człowiek z domu nie wygonił – lało całymi dniami! A zaraz potem nastąpił atak niezwykle śnieżnej zimy – wspomina inżynier nadzoru obrębu Choczewo Paweł Januszewski. Ale to nie koniec pogodowych niespodzianek.

Leśnik nie jest eko | 3

O tym, jak różnorodne funkcje mogą pełnić lasy, bodaj najlepiej wiedzą ci leśnicy, którzy gospodarują w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie dużych miast. Jak choćby w Warszawie (o tamtejszych lasach piszemy na ss. 22–24).

Informacje | 4

Odznaczenia resortowe – Dla żołnierzy i leśników; Raport o środowisku Europy – Lasy silnie użytkowane, ale rosną; Zofia Chrempińska i Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – Przegląd Leśniczego wyróżnia; Fundacja Pomoc Leśnikom – 1% na 10-lecie działalności; Kara za system sprzedaży drewna – Lasy powinny zapłacić; Major Tarchalski uhonorowany – Pamiątkowy kamień stanął w Szczecinie

Eksplozja kontrolowana | 7

Infrastruktura edukacyjna była tematem dorocznej konferencji edukacyjnej w Rogowie. Z wystąpień prelegentów wynika, że po okresie spontanicznej eksplozji czas najwyższy na usystematyzowane działania.

Sztuka dla sztuki i las dla lasu | 8

W jednym z ostatnich numerów Lasu Polskiego ukazał się wywiad z prof. Tomaszem Boreckim (Uspołecznić Lasy, nr 22/2010). Pan profesor poruszył sprawę zmiany zarządu nad Lasami Państwowymi. Nieprzypadkowo zrobił to w czasie, gdy ta organizacja miała zostać pozbawiona pełnego wpływu nad środkami ze sprzedaży drewna. Szkoda, że to ten fakt zdeterminował pomysły profesora.

Zagadka wyjaśniona | 10

Zasięg świerka pospolitego podzielony jest w Polsce na dwa obszary o odmiennym pochodzeniu – północno-wschodni i południowy. Pomiędzy nimi znajduje się tzw. dysjunkcja środkowopolska zwana także strefą bezświerkową, o szerokości od 50 do 100 km.

Oddajcie parki narodowi | 12

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Oddajcie Parki narodowi przedstawił 20 stycznia, na posiedzeniu Sejmu, projekt zmian w Ustawie o ochronie przyrody. Ma ona, pozbawiając ostatecznego prawa głosu gminy i powiaty, pozwolić na powoływanie lub powiększanie parków narodowych na szczeblu centralnym.

Dlaczego problem Lasów nie był na topie? | 14

Klub Gaja jest organizacją, która od wielu lat współpracuje z Lasami Państwowymi w dziedzinie edukacji społecznej, dlatego z zainteresowaniem przeczytałem tekst Pana Mieczysława Remuszki Lasowa impotencja (Las Polski, nr 23/2010).

Lasy do bicia | 14

Z wielkim smutkiem, ale również ze zrozumieniem wsłuchuję się w informacje, których wspólnym mianownikiem jest linczowanie Lasów Państwowych w mediach.

Z wydawnictw | 15

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej, t. I Urządzenia do hodowli i ochrony lasu. Jerzy Więsik, Monika Aniszewska. SGGW w Warszawie, s. 400
Szkody wyrządzane przez zwierzynę w lesie z uwzględnieniem podstaw ekologicznych oraz stosowane zabiegi ochronne. Siegfried Prien, Michael Gunter Müller. Wydawnictwo Neumann-Neudamm 2010,
s. 365

Turyści ścisłego zarachowania | 16

Duży ruch turystyczny nie pozostaje bez negatywnego wpływu na cenne przyrodniczo tereny. To fakt, ale też określenie zbyt mało precyzyjne jak na wymogi nowoczesnego podejścia w ochronie przyrody.

Olbrzymy zanikają | 18

Mimo że są duże, nie widujemy ich zbyt często. Niegdyś traktowane jako szkodniki, dziś stają się gatunkami rzadkimi i chronionymi, a spotkanie z nimi zakrawa na sukces. Co wiemy o jednych z naszych największych chrząszczy?

Kiedy leśnik opuszcza Lasy... | 20

Praca w Lasach Państwowych daje poczucie stabilizacji. Nie wszystkim to jednak odpowiada. Są tacy, którzy szukają wyzwań i nie boją się ryzyka z nimi związanego. Zamieniają pracę w Lasach na rzecz pokrewnego przemysłu drzewnego. Czy na pewno pokrewnego? O swoich doświadczeniach opowiadają Robert Motała i Norbert Dowejko.

Sprawdzone | 21

Leśny zestaw narciarski; Wiatroszczelna czapka i maska na twarz

W objęciach stolicy | 22

Zapewne niewielka liczba mieszkańców naszego kraju, a nawet Warszawy, zdaje sobie z tego sprawę, że w granicach miasta stołecznego znajdują się duże obszary typowo leśne. Myśląc o miejskich terenach zielonych, pomyśli raczej o Parku Łazienkowskim czy o Polu Mokotowskim, a nie o lesie i atrybutach z nim związany.

Konkurs fotograficzny | 25

Magia czarna, biała, sympatyczna... Magia świąt. A lasu? Niewątpliwie istnieje. Ale nie chodzi o abrakadabra, zaklęcia czy występowanie w nim sił nadprzyrodzonych, chociaż Baba Jaga, rusałki i Borowiec, pomieszkujące gdzieś w ciemnych jego zakamarkach, na pewno uważają inaczej.

Duchowe łęgi | 26

Nasi przodkowie, osiedlając się wzdłuż rzek, stale mieli do czynienia z pierwotnymi lub słabo użytkowanymi łęgami, dziś jednymi z najrzadziej występujących. Drzewa lasu łęgowego znalazły szerokie i trwałe zastosowanie w kulturze materialnej, pełniły doniosłą rolę w wierzeniach, obrzędowości oraz praktykach magicznych, wróżbiarskich i leczniczych.

Rodowe doświadczenie | 28

Szlak tego rodu leśnego wiedzie od Spały poprzez Kielecczyznę i tereny dzisiejszej Białorusi do Prócheńska w Nadleśnictwie Smardzewice. Od swoich przodków nauczyli się czerpać praktyczną wiedzę leśną i satysfakcję z dobrej służby.

Specyfika brakarskiego języka | 30

Każdy myśliwy i ksiądz dobrze wiedzą, czym jest ambona. I każdy wie, że obaj będą mówić o różnych rzeczach. Podobnie jest z językiem brakarzy, pełnym specyficznych, niestety często już zapomnianych terminów, których sens w kontekście surowca drzewnego kompletnie różny jest od potocznych znaczeń.

Z zagranicy | 32

Austria. Ochrona torfowisk a ochrona klimatu; Badenia-Wirtembergia, Niemcy. Meandrująca reforma; Wielka Brytania. Forestry Commission Live Music 2011; Stany Zjednoczone. Lasy przekazują samorządom 25% przychodów

Rynek drzewny | 33

Zambia. Za 10 lat zabraknie drewna sosnowego; Polska–IKEA. Jubileuszowy rok 2011; Raport. Europejskie tartacznictwo

Jowisz na Słońcu, czyli jasnowidzenie | 34

Znakomita większość gazet i portali internetowych u schyłku roku (albo w styczniu) publikuje proroctwa na rok następny. Nie będziemy gorsi!