Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 21/2011

Ścinka od góry | 2

Dla osób stykających się z klasycznymi metodami obalania drzew techniki arborystyczne są zaskoczeniem. W odpowiednich warunkach mogą być alternatywą dla aktualnie stosowanych metod i choć nie są w powszechnym użyciu, eksperymentuje się z ich zastosowaniem, by wykazać przydatność w gospodarce leśnej.

Pamięć ukryta w zieleni | 3

Według danych, którymi dysponują leśnicy, w Lasach Państwowych znajduje się kilka tysięcy mogił. To miejsca pochówku ofiar bodaj wszystkich konfliktów zbrojnych, których niemało przetoczyło się przez nasze ziemie. W grobach okrytych warstwą ściółki leżą ci, których historia osądza jako bohaterów i niewinne ofiary oraz ci, którzy przyczynili się do ich śmierci, agresorzy. Dla jednych i drugich warstwa leśnej gleby, pod którą spoczęli jest dziś tak samo ciężka. W ich przypadku śmierć wyrównała rachunki krzywd.

Informacje | 4

Przedsiębiorczość leśna - Podpatrywali jak to robią w Saksoni; Nadleśnictwo Wymiarki - Inwestycja dla współpracy; WSZŚ w Tucholi - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Powszechny Spis Rolny - Lasy nie tylko chłopskie; Nadleśnictwo Głogów Małopolski - Złodziej drewna wpadł w oko kamery

Hodowla bliska naturze | 7

Kierunek półnaturalnej hodowli lasu ma olbrzymie znaczenie dla współczesnej gospodarki leśnej. Stanowi wyzwanie, któremu leÊnicy muszà sprostaç mimo nieustannych przemian ekonomiczno-społecznych.

Z punktu widzenia regionu | 10

Gdy rozpoczynałem pracę w RDLP w Radomiu, w październiku 1992 r., ustawa o lasach była już dokumentem obowiązującym. Okres prawie 20 lat, jaki pracują w biurze RDLP, pozwala na obiektywną ocenę kwestii, które dotyczą pozycji regionu w zarządzaniu lasami państwowymi.

Co dalej z nowelizacją? | 12

Kompleksowe zmiany ustawy o lasach stanęły w miejscu. Zablokował je brak kompromisu w sprawie sposobu sprzedaży drewna

Bez ochrony przyrody? | 13

Po latach, kiedy ochrona przyrody była domenà leśników, dziś są od niej odsuwani. Następuje rozdział kompetencji i wyłączanie leśnictwa z obszarów, które 20 lat temu nowatorsko zdefiniowała ustawa o lasach.

Węcej, gdy wyższa cena | 14

W tym roku pozyskujemy więcej, bo ceny drewna są wyższe i możemy więcej zarobić – mówi Gustav Wilke, wiceprezes i zastępca kierownika ds. polityki leśnej Lasów Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LF MV). Rozmawiamy z nim o pozyskaniu drewna i usługach.

Neverending story | 17

Gdy z zainteresowaniem obserwowaliśmy powyborczą debatą nt. usytuowania Ministerstwa Środowiska, media ogłosiły informację o Funduszu Majàtku Państwowego. Jeśli ta koncepcja wejdzie w życie, dla Lasów Państwowych oznaczać będzie dalece bardziej dotkliwe konsekwencje niż hipotetyczne usytuowanie w resorcie rolnictwa czy gospodarki.

Dreno droższe aż o 20% | 19

GΠówny Urząd Statystyczny w komunikacie opublikowanym 20 października podał cenę sprzedaży drewna, będącą podstawą wymiaru podatku leśnego. Oblicza się ją według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku. Jej wielkość wyniosła w tym roku 186,68 zł/m3.

Zagospodarowanie lasu a bilans CO2 | 20

Wyniki niemieckich analiz symulacyjnych dowodzą, ze zrównoważona gospodarka leśna przynosi o wiele pozytywniejsze skutki dla bilansu CO2 niż rezygnacja z użytkowania lasu.

Spałowanie świerczyn | 22

Terenowa administracja leśna niemal codziennie spotyka drzewostany z uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez zwierzynę płową. Ich konsekwencje mają szczególnie dotkliwy charakter w przypadku świerka, do tego stopnia, że czasem warto się zastanowić, czy utrzymywać okaleczony drzewostan do wieku rębności.

Zalesianie PROW - Odpowiada Bartosz Sołek | 23

Czy możliwe jest zalesienie działki rolnej, która jest współwłasnością mojà i mego nieżyjącego męża? Nie odbyła się jeszcze sprawa spadkowa. Gdyby taka sprawa miała miejsce, to gospodarstwo stałoby się formalnie współwłasnością mojà i mego niepełnoletniego (12 lat) syna.

Arboretum w Wirtach | 24

Parkowo-leśny zespół zadrzewień w Wirtach, położony na północnym skraju Borów Tucholskich, powstawał jako powierzchnia doświadczalna uprawy gatunków egzotycznych.

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów | 25

Głównym celem wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, wykonywanej przez BULiGL, jest ocena stanu lasów wszystkich form własności oraz kierunków zmian w lasach, zarówno w skali regionalnej, jak i krajowej.

Zaślubiny z lasem odnowione | 26

Głęboka wiara w sens własnej pracy dla lasów połączona z pasją przekazywania potomnym bogatych doświadczeń – tak najkrócej można ująć postawę leśnych pokoleń Stępniów.

Mundur zobowiązuje, by pamiętać | 28

Leśnicy uchodzà za tę grupę zawodową, która w szczególny sposób dba o pamięć i miejsca martyrologii, gęsto rozsiane po polskich lasach. O sprawach środowiska kombatanckiego rozmawiamy ze Zbigniewem Zielińskim, prezesem honorowym leśników-kombatantów.

Kampinos zaduszny | 30

Położenie geograficzne dużego kompleksu leśnego w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy sprawiło, że losy Kampinosu są szczególnie mocno związane z dziejami Polski. Teren Puszczy był areną wielu ważnych historycznych wydarzeń oraz walk narodowo-wyzwoleńczych.

Żałobna karta | 31

Teresa Rymer-Dudzińska (1935–2011)

Z zagranicy | 32

Niemcy Roczne pozyskanie drewna do 100 mln m3; Finlandia Postęp certyfikacji FSC; Łotwa Certyfikat PEFC dla lasów państwowych

Rynek drzewny | 33

Zmowa cenowa 42 mln euro kary; Finlandia Drewniane miasto; Brazylijski pelet W odpowiedzi na popyt z Europy

Era kontenera | 34

Co to jest kaseta? Jak mnie parę razy poprawiał leśniczy szkółkarz: – Nie kaseton, bo kaseton wisi na sufi cie, ale kaseta. Kaseta – gdyby komuś błędnie skojarzyła się z kasetą magnetofonową – to jest coś, w co sieje się nasionka do hodowli sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.