Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/2014

Od redakcji | 3

Od paru tygodni mamy nowe rady gmin i powiatów, tu i ówdzie także nowych wójtów czy burmistrzów. Jest w tym gronie niemało leśników – same Lasy Państwowe podają, że w samorządach zaangażowanych jest ok. 600 osób spośród zatrudnionych.

Informacje | 4

Dąb Chrobry – Powtórka z historii Galiny – Leśnicy Polscy patronem szkoły XXIV Kongres IUFRO – Program na miesiące Lasy w Konstytucji – Po drugim czytaniu.        

Ważna jest otwartość na otoczenie | 7

Czy leśnikmoże być liderem lokalnej społeczności? Jak najbardziej. Jaka jest na to recepta? Otwartość, umiejętność rozmowy, utrzymywania stałych kontaktów i relacji z miejscowymi – mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie.

Czy w NPL nie ma miejsca dla programu selekcji drzew leśnych? | 10

Rekomendacja nr 5 NPL, negująca cele strategiczne Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce, jest nielogiczna i stoi w sprzeczności z innymi rekomendacjami odnoszącymi się do plantacji drzew szybkorosnących. Co więcej zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu państwa oraz trwałości i zrównoważonemuużytkowaniu lasów wszystkich form własności.

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych | 14

Pozycja Lasów Państwowych reprezentujących Skarb Państwa jest dla nas doskonałym rynkiem zbytu naszych usług, ale nie może być przyczynkiem braku poszanowania podstawowych zasad partnerstwa biznesowego. Dotychczasowa nasza działalność jasno pokazuje, że bez radykalnych posunięć nie mamy szans na zrozumienie i przełamanie impasu.

Porównanie obciążeń finansowych wybranych lasów państwowych w UE | 16

Jak wysoki był w 2013 r. poziom obciążeń finansowych większych unijnych państwowych gospodarstw leśnych?

Idą ciężkie czasy dla dzika… | 18

Ministerstwo Środowiska chce walczyć z ASF poprzez redukcję dzików. Ma temu posłużyć liberalizacja warunków polowań oraz odstrzał zastępczy w obwodach łowieckich, gdzie występują największe zaległości w realizacji pozyskania.
 

Priorytetowe siedlisko przyrodnicze w Naturze 2000 | 20

Jak gospodarować w fitocenozach reprezentujących siedlisko przyrodnicze 91E0? Wyłączyć z produkcji leśnej, z uwagi na wyjątkowość, małe znaczenie produkcyjne i ogromną rolę środowiskotwórczą? Na pewno zagospodarowanie części z nich powinno być oparte o rębnie złożone, wykorzystujące kilkudziesięcioletni okres odnowienia.

W harmonii z naturą | 22

Projekt „W harmonii z naturą – Life+ dla Lasów Janowskich” rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku. Przez pięć lat na poprawę siedlisk wydanych zostanie 3,9 mln zł, pochodzących po połowie z dofinansowania KE i NFOŚiGW. To inicjatywa lubelskiej RDOŚ, która będzie współpracować z nadleśnictwami Janów Lubelski i Gościeradów.

Nowe rozporządzenia z zakresu ochrony gatunkowej | 24

Po kilkudniowymokresie bezprawia w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów światło dzienne ujrzały trzy nowe rozporządzenia regulujące tę kwestię.

Bobrza czkawka | 26

Sposóbgromadzenia danych nt. gatunków naturowych przywodzi na myśl tytuł programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Odzwierciedlenia tej metody nie ma w dokumentach – tam są tylko liczby. Urzędowe.

„Freston” w lasach radomszczańskich | 28

70 lat temu nieopodal Częstochowy wylądowało pięciu spadochroniarzy, oficerów brytyjskiej misji wojskowej „Freston”. Mieli pełnić rolę łączników między Komendą Główną AK a dowództwem sowieckim. Misja spóźniła się jednak co najmniej pół roku. Czy spełniła swoje zadanie?

Jesienny przegląd naszego auta do lasu, cz. 2 | 30

W poprzednim numerze opisałem kilka czynności kontrolnych i obsługowych, na które warto zwrócić uwagę przed zimą. Tym razem kolejna garść informacji. Mogą wydać się oczywiste, ale pominięte potrafią, szczególnie w sezonie zimowym, być sprawcą niemiłych sytuacji. Pełna treść >>>

Z zagranicy | 32

Bawaria, Niemcy - Ręce precz od ustawy o lasach!; Finlandia - Nowy dyrektor Metsähallitusa; Europa - Przeciwni normie biomasowej; Nowa Zelandia - Miód wagi państwowej.

Rynek drzewny | 33

Cenadrewna GUS - Najwyżej w historii; Sprzedaż w LP 2015 - Coraz więcej na nowe inwestycje.  

Rekordowy „chwast” z Łęgowa | 34

Większości leśników robinia akacjowa, zwana u nas o tyleż powszechnie co błędnie po prostu akacją, nie kojarzy się najlepiej. Uważają ją zazwyczaj za chwast rosnący na skrajach lasów, którego kolczaste pędy sprawiają mnóstwo kłopotów podczas wszelkich prac leśnych. Ta obca dla naszej flory roślina rzadko kiedy osiąga w polskim klimacie imponujące rozmiary.

Dąb Chrobry - Powtórka z historii | 4

Smutna historia lubi się powtarzać. We wtorek 18 listopada ok. 9:40 dyżurny z Komisariatu Policji w Szprotawie odebrał zgłoszenie o pożarze Dębu Chrobry.

Pełna treść >>>

Galiny - Leśnicy Polscy patronem szkoły | 4

Od 31 października Szkoła Podstawowa w Galinach (gm. Bartoszyce) nosi imię… Leśników Polskich! Taki wybór patrona nie jest przypadkowy. Szkoła w Galinach jako pierwsza w latach 90. ub. wieku włączyła się w lokalne działania Lasów Państwowych związane z edukacją przyrodniczo-leśną.

Pełna treść >>>

XXIV Kongres IUFRO - Program na miesiące | 5

Przez tydzień (5–11 października) w rozsławionym zimową olimpiadą amerykańskim Salt Lake City, odbywał się XXIV Kongres IUFRO (Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych).

Pełna treść >>>

Lasy w Konstytucji - Po drugim czytaniu | 6

Do ponownego procedowania przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa trafiła po drugim czytaniu w Sejmie 7 listopada propozycja zmian Konstytucji dotycząca lasów (o pracach w sejmowej komisji pisaliśmy m.in. w nr 19/2014 „Lasu Polskiego”).

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Bawaria, Niemcy - Ręce precz od ustawy o lasach! | 32

Bawarskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów (BWV) zgłasza ostry sprzeciw wobec propozycji zmian w niemieckiej federalnej ustawie o lasach. Przedstawiono je we wrześniu na konferencji ministrów rolnictwa niemieckich krajów związkowych. Pełna treść >>>

Z zagranicy - Nowy dyrektor Metsähallitusa | 32

Decyzją fińskiego rządu nowym dyrektorem generalnym państwowego koncernu leśnego Metsähallitus został mianowany Esa Härmälä. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Energii w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii. Härmälä był swego czasu także przewodniczącym fińskiego Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK).

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Europa - Przeciwni normie biomasowej | 33

Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF), Europejski Związek Lasów Państwowych (Eustafor) i europejskie organizacje reprezentujące rolników i właścicieli gruntów wydały wspólne oświadczenie.

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Nowa Zelandia - Miód wagi państwowej | 33

Służby kontroli granicznej na lotnisku w Auckland odesłały do domu parę Ukraińców po znalezieniu w ich bagażach 3 kg miodu i 1 kg pyłku kwiatowego.

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Austria - Erlacher pasuje po trzech kadencjach | 33

Jak poinformowała rada nadzorcza Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf), Georg Erlacher na własne życzenie rezygnuje po trzech kadencjach prezesowania ÖBf z ubiegania się o przedłużenie kontraktu na zarządzanie spółką.

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Nadresnia-Paltynat, Niemcy - Gwarancja etatów w nadleśnictwach | 33

Lasy Krajowe Nadrenii-Palatynatu zawarły z zakładowymi reprezentacjami leśników, leśnymi związkami zawodowymi i Związkiem Leśników Niemieckich (BDF) porozumienie w sprawie utrzymania liczby miejsc pracy w lasach państwowych landu na poziomie co najmniej 1461 pełnych etatów.
Pełna treść >>>