Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2016

Od redakcji | 3

Sporo w ostatnim czasie pisaliśmy nt. olejów używanych w pilarkach. Bo też i problem jest całkiem spory i w świetle tego, co piszą na ten temat specjaliści – wciąż nierozwiązany w kompleksowy sposób. Niby wszyscy wiedzą, że to, co za pośrednictwem urządzeń do ścinki trafia na ściółkę, do gleby i wód gruntowych może szkodzić. Ale przecież wymagamy, by była to substancja biodegradowalna, a więc sprawa załatwiona. Załatwiona?

Klęskowo w górach | 7

Jak problemy klęskowe rozwiązuje Nadleśnictwo Międzylesie? Mówi o tym nadleśniczy Marian Rymarski

Urządzeniowy miszmasz | 8-10

Specjaliści od planowania lasu co jakiś czas zgłaszają problemy, na jakie natrafiają w trakcie postępowania planistycznego w dużych kompleksach leśnych objętych ochroną Natura 2000.

Innowacyjność sektora leśno-drzewnego warunkiem jego rozwoju | 12-15

Las i przemysły oparte na drewnie w Polsce są zintegrowane w sposób naturalny w łańcuchu leśno-drzewnym. Ten sektor może stać się flagową marką naszego kraju. Potrzeba mu innowacji i współdziałania.

Święto Lasu w Celestynowie | 16-17

Święto Lasu, doroczna centralna impreza leśników, tym razem odbyło się na terenie Centrum Edukacji Leśnej (Nadleśnictwo Celestynów).

W Lasach musi powstać procedura monitorowania olejów | 18-19

Bez procedur kontroli środków smarnych stosowanych przez przedsiębiorców leśnych Lasy Państwowe, przy zachowaniu biernej postawy części nadleśnictw, pośrednio finansują utylizację przepracowanych olejów w lasach Skarbu Państwa.

Nowe zagrożenia od „starych” znajomych | 20-23

Znani od lat przedstawiciele rodzimej entomofauny zyskują czasem nowe oblicze. Z mało znaczących owadów o lokalnym występowaniu mogą stać się groźnymi szkodnikami naszych lasów. Innym razem „dobrzy znajomi” mogą okazać się nie tak dobrze poznani. Czy mamy się czego obawiać?

Szacunki z lidarem? | 24-25

Skanowanie laserowe staje się coraz bardziej dostępne, nie tylko dla w projektach badawczych. Irlandzka firma opracowała technologię, która wykorzystuje lidar do prognozowania struktury użytków drzewnych.

Pustynie industriogenne – trudny przeciwnik | 26-27

Funkcjonowanie lasów i innych komponentów przyrody na terenach poddawanych ciągłej presji emisji przemysłowych nie jest łatwe. Leśnicy dzięki wieloletnim badaniom dostają dziś od naukowców wskazówki, jak wspomóc naturę.

Blisko ptaków, wśród przyjaciół | 28

Opowiadał się za modelem przyrodniczej edukacji wzajemnej i permanentnej. Nauczyciel uczy studentów – mawiał – a studenci dzięki swojej młodzieńczej dociekliwości dopingują go do nowego spojrzenia na przyrodę, w czym pomocni są też miejscowi leśnicy a nawet prości tubylcy, którzy najlepiej znają osobliwości natury na swoim terenie.

Leśnik na szańcach wołyńskiego Przebraża | 29-31

Dziś żyje już tylko paru żołnierzy-obrońców Przebraża. W 1943 r. przed mordami Ukraińskiej Powstańczej Armii obronili kilkanaście tysięcy cywili, chroniących się w tzw. Twierdzy Przebraże. Dowódcą samoobrony był leśniczy Henryk Cybulski.

Niezapominajkowe przesłanie | 32

Święto Niezapominajki, obchodzone w Jedlni-Letnisku po raz 15., przypomniało leśnikom i miłośnikom przyrody przesłanie jego twórcy, red. Andrzeja Zalewskiego, mówiące o radości, miłości, uwielbieniu ojczystej przyrody i trosce o nią.

Dwa światy edukacji | 33

Pamiętacie bajkę o myszy miejskiej i myszy wiejskiej? Różnice w postrzeganiu świata i nastawieniu do przyrody w zależności od miejsca zamieszkania my, edukatorzy, widzimy również w stopniu współpracy szkół i przedszkoli z ośrodkami edukacji leśnej.

Rynek drzewny | 35

Projekt nowelizacji ustawy o OZE Zmiany nie tak rozległe, jak przewidywano Produkcja papieru Stora Enso: rozwój zakładu w Ostrołęce

Żałobna karta | 36

Maria Tarchalska-Dziurla Stanisław Czudowski

Zbędny poziom edukacji | 37

Jednym z większych błędów, jakie popełniło ongiś kierownictwo Lasów Państwowych, było wysyłanie na potęgę swoich pracowników na studia. Wcześniej w firmie pracowała rzesza ludzi, którzy byli zwykłymi leśnymi technikami – nadawali się wprawdzie znakomicie do pracy w terenie, ale decydentom w dyrekcjach zamarzyło się posiadać kadrę jak najbardziej wyedukowaną i kompetentną.

Uprawa Modrzewiu | 37

(…) Szanowny Panie! — Z Gazety Rolniczej z dnia 14 oraz 21 Czerwca 1866 N. 24 i 25, wyczytałem sposoby doświadczone przez Szanownego Pana, i przez Niego podane, wedle których wychowywane są w Leśnictwach Rządowych Brok i Zambrów modrzewie z nasienia. (…)