Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 21/2016

Na tropie pachnicy | 7

W Nadleśnictwie Żmigród przetestowano zespoły (przewodnik i pies), które mają szkolić się w poszukiwaniu siedlisk chronionej pachnicy dębowej. O eksperymencie mówi nadleśniczy Marcin Majewski:

Kornik ostrozębny – gradacja na Lubelszczyźnie | 9-11

O zagrożeniach ze strony kornika ostrozębnego w drzewostanach nadleśnictw RDLP w Lublinie rozmawiamy z dr. inż. Dariuszem Piaseckim, naczelnikiem Wydziału Ochrony Ekosystemów.

Azymut na: kompozyty drzewne i bioenergię | 12-14

O innowacyjnych kompozytach drzewnych, wynalazkach i pomysłach dla drzewnictwa rozmawiamy z prof. Ewą Ratajczak, dyrektorem Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

Klimatyczne wyzwania | 15-17

Wyzwania wobec zmian klimatycznych winny zachęcić sektor leśno-drzewny do integracji, gdyż zarówno leśnicy, jak i drzewiarze mają pewien wpływ na redukcję gazów cieplarnianych. Sprzyjają temu przedsięwzięcia leśne zaliczane do sektora LULUCF, ale i przetwórstwo drewna, na recyklingu i biorafinacji kończąc.

Pierwokup – z dużej chmury mały deszcz | 18-20

Do nadleśnictw wpłynęły tysiące notarialnych umów warunkowych, stanowiących podstawę pierwokupu nieruchomości leśnych przez Lasy Państwowe. Zaledwie w kilkunastu przypadkach pierwokup został sfinalizowany. Przyjrzyjmy się trzem takim sytuacjom.

Pierwokup – notariusze otwarci na współpracę | 21

Zdaniem Stowarzyszenia Notariuszy RP konieczna jest współpraca notariatu i DGLP w problematycznych kwestiach związanych z realizacją prawa pierwokupu i prawa nabycia gruntów leśnych. Mógłby się nią zająć wspólny zespół roboczy.

Prawo dostępu do lasu – zbiór płodów runa leśnego | 22-23

W latach urodzaju przydrożni sprzedawcy grzybów i jagód stanowią wręcz stały element krajobrazu. Jak wyglądają prawne okoliczności tego procederu?

W poszukiwaniu optymalnej formy organizacyjnej zrzeszenia | 24-25

Izby rolno-leśne, a także spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne – w kontekście rozwoju zrzeszeń leśnych warto przybliżyć te formy organizacyjne na tle archiwalnych już rozwiązań prawnych.

Więcej ssaków to więcej kleszczy | 26-27

Zwierzęta leśne to rezerwuar chorób odkleszczowych. Co mówią najnowsze badania nad krążeniem tych schorzeń w środowisku leśnym?

Optymalna gęstość sieci dróg leśnych w Polsce | 27

W Lasach Państwowych gęstość sieci dróg leśnych wynosi ok. 25 m/ha (w tym tylko 4 m/ha dróg utwardzonych). To wskaźnik dużo niższy w porównaniu z innymi krajami zachodnioeuropejskimi. Np. w Niemczech wskaźnik ten wynosi średnio 40, we Francji – 35, a w Szwajcarii sięga nawet 60 m/ha.

Leśnicy i drzewiarze rozmawiali na Dolnym Śląsku | 28-29

Regionalne spotkanie leśników i drzewiarzy zorganizowano 27 września w Nadleśnictwie Wołów. Przeszło sto osób – przedstawiciele jednostek podległych RDLP we Wrocławiu oraz firm przerabiających drewno – miało okazję spotkać się i podyskutować.

Witaj, szkoło (i lesie)! | 30

Początek roku szkolnego to dla edukatora czas „drugiego szczytu”. Nauczyciele zabiegają wówczas o lekcje terenowe, pojawiają się kolejne grupy. To dobry moment na realizację w warunkach polowych nowych pomysłów na zajęcia.

Załoga BULiGL-u założy uniformy | 31-33

Fason inspirowany historycznymi wzorami, acz uwspółcześniony zgodnie z obowiązującymi kanonami mody, wysoki komfort użytkowania, detale podkreślające markę BULiGL – to niektóre atrybuty stroju korporacyjnego urządzeniowców. Ustanowiony uniform ma umocnić rangę prac urządzeniowych we współczesnym leśnictwie.

Rynek drzewny | 37

Drewno inżynieryjne Lignoceluloza w termoizolacji
Drewno energetyczne Nowy sortyment o znaczeniu lokalnym?

Fejsbukiem po łbie | 38

To jest narada! Pół godziny i załatwione! Czy ktoś ma jakieś pytania? – nadleśniczy Rajmund

Puszcza Białowieska (cz. 1) | 38

Wychodząc z założenia, że trzeba od czasu do czasu zajrzeć do Puszczy Białowieskiej, wybrałem się ubiegłej jesieni po kilkuletniej przerwie znowu do Puszczy...