Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 24/2019

Życzenia | 4

Rok 2019 dobiega końca, a wraz z nim nadchodzą święta Bożego Narodzenia, które mocno wpisują się w polską tradycję. Uważam, że to dobry moment, aby podsumować niejako ciężką całoroczną pracę pracowników Lasów Państwowych oraz wskazać kolejne cele na rok 2020.

Informacje | 6

Promocja zawodu drwala - Wióry na antenie; Działalność społeczna - Bożonarodzeniowa aktywność leśników

Sprzed 2000 lat | 7

Lasy świętokrzyskie są bogate nie tylko w udokumentowane wydarzenia historyczne, ale także skarby ukryte w leśnej ziemi. Mówi o tym Jacek Sobolak, starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski:

Gloria w leśnej ciszy… | 8

Kościółek w leśnej głuszy dodaje liryzmu otaczającej go dąbrowie czy buczynie. I odwrotnie – okalający kompleks podnosi majestatyczność miejsca, w którym leśnicy podczas pasterki napełniają świątynię przyrody pieśnią chwały. W lesie przenikniętym misterium nocy Narodzenia Pańskiego znajdują niezwykły klimat do zgłębiania więzi świata duchowego z matką naturą.

Praktyka szkółkarska a rozwój systemu korzeniowego dębów | 12

Niedobór informacji o zależnościach pomiędzy praktykami szkółkarskimi a późniejszym wzrostem i kondycją drzewostanów dotyczy zarówno sadzonek uprawianych w szkółkach otwartych, jak i kontenerowych. Potrzebne są kompleksowe badania obejmujące dalekosiężne efekty ich stosowania dla wzrostu i kondycji dębów.

Polodowcowe wędrówki, czyli skąd pochodzą nasze drzewa leśne | 14

Już dziś wiemy, że ocieplenie klimatu zmusi drzewa do ponownej reorganizacji zasięgów. Badania nad glacjalną i poglacjalną historią gatunków drzewiastych, dzięki którym dowiadujemy się, jak drzewa radziły sobie w przeszłości ze zmianami klimatycznymi, pomogą opracować strategie ich adaptacji i przetrwania w przeobrażonych warunkach.

O trzebieżach inaczej | 18

W mijającym roku w prasie branżowej ukazało się kilka artykułów poruszających problematykę trzebieży. Chciałbym zainteresować Czytelników własnymi przemyśleniami na ten temat.

Podziemny świat grzybów ektomykoryzowych | 20

Od dwóch lat na zlecenie DGLP realizowane są badania dotyczące różnorodności gatunkowej grzybów na terenie Puszczy Białowieskiej.

Dwa wieki polskości leśnego munduru (cz. II) | 22

200 lat temu został ustanowiony wzór uniformu Korpusu Leśnego w Królestwie Polskim. Zapraszamy w podróż przez epoki, by szczegółowo prześledzić, jak zmieniał się mundur polskich leśników. W drugiej części artykułu przyjrzymy się m.in. żywiołowej dyskusji nt. tego ubioru, która przetoczyła się przez łamy przedwojennej prasy leśnej.

Mundur i kobiety | 25

Za mundurem panny sznurem? Dziś kobiety same zakładają mundury – przybywa nas w wojsku, policji, lotnictwie, straży pożarnej i oczywiście w leśnictwie. Konsekwencją są mniejsze i większe modyfikacje kroju oraz wyglądu naszych służbowych ubrań.

W obliczu przebudowy | 26

Najprostszy wniosek, który można wysnuć z tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowlanej, to potrzeba działania. W tym świat nauki jest zgodny, jednak w kwestiach, jak to robić, brak jednego słusznego kierunku.

Prawne pojęcie lasu | 29

Rozumienie lasu w ujęciu obowiązujących przepisów prawnych nie jest tożsame z określeniem lasu używanym w naukach przyrodniczych i biologicznych. Co więcej, różni się niekiedy także od językowego (potocznego) rozumienia tego słowa. Jako że prawna definicja lasu była przedmiotem orzekania sądów, w tym Sądu Najwyższego, chciałbym przybliżyć tę problematykę Czytelnikom „Lasu Polskiego”.

Puszcza Kampinoska – mariaż archeologii i przyrody | 32

Turyści spacerujący po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach cyklu wycieczek „Materialne ślady działalności człowieka w pradziejach na terenie Puszczy Kampinoskiej” poznają unikalne związki historii i natury.

Zbiór roślin leczniczych w środowisku leśnym i jego ograniczenia | 34

Jak powinien być prowadzony zbiór roślin leczniczych, uwzględniający m.in. konieczność zachowania różnorodności biologicznej, ochronę gatunkową i obszarową, a także jakość surowca?

Z zagranicy | 36

Bawaria, Niemcy - Kontraktowa ochrona przyrody w lasach; Finlandia - Cięcia rębne i przedrębne w lasach państwowych; Czechy - Nowelizacja ustawy o lasach.

Rynek drzewny | 37

Światowy handel drewnem - Pociągiem z Białorusi do Chin; Budownictwo drewniane - Szwedzi wzorem dla ONZ-etu; Meblarstwo - Spłonęła fabryka w Turku; Brexit - Implikacje dla meblarstwa w Polsce.

Uważaj, leśniku! Życzenia mogą się spełnić! | 38

Jak kraj szeroki i długi, wkrótce na rozmaitych spotkaniach opłatkowych w nadleśnictwach ludzie będą sobie wzajemnie życzyć przeróżnych wspaniałości: zdrowia, szczęścia, pieniędzy, zadowolenia z małżonków czy (co już nieco bardziej skomplikowane) potomstwa.