Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 1/2022

Informacje | 4

Współpraca w zakresie OZE - Lasy i Enea; Brak poparcia - Finlandia przeciw jednolitej taksonomii; Polskie sokolnictwo wpisane na listę UNESCO Kilka wieków tradycji; Żubry z Mucznego już mają imiona - Rozstrzygnięcie konkursu; Polowania na gruncie prywatnym - Raport o braku zgody; Zespół ds. edukacji ekologicznej - Pierwsze spotkanie; „Bocian” z dofinansowaniem - Projekt ochrony błotniaka łąkowego.

Papież pobłogosławił | 7

We wszystkich dekanatach Archidiecezji Katowickiej zostaną posadzone Dęby Powstań Śląskich ofiarowane przez leśników z regionu śląskiego. Mówi o tym Sławomir Cichy z zespołu ds. komunikacji społecznej RDLP w Katowicach.

Rząd uznał skargę KE | 8

W celu zażegnania sporu z Komisją Europejską odnośnie brzmienia art. 14b ustawy o lasach w świetle art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej, Rząd RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej pokłosiem stanie się nowy kodeks dobrych praktyk w gospodarce leśnej.

Obiektywna i szybka odbiórka | 10

Możliwości wdrożenia do praktyki leśnej innowacyjnych metod pomiaru drewna były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w Poznaniu w drugiej połowie listopada 2021 roku. W centrum zainteresowania znalazły się systemy fotooptyczne.

Podsumowanie COP26 | 14

Wyniki 26. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26), która miała miejsce od 31 października do 13 listopada 2021 roku w Glasgow w Szkocji, są oceniane niejednoznacznie nawet przez samych organizatorów szczytu klimatycznego.

Bucz olszowiec i warstwiak zwęglony przyczyną śmiertelności brzóz | 16

Sprowadzanie materiału szkółkarskiego z różnych krajów niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania chorób i szkodników drzew. Należą do nich m.in. bucz olszowiec i warstwiak zwęglony.

Amerykanka w naszych lasach | 17

Daglezja zielona, nazywana również jedlicą, wielu z nas jawi się jako ten „młodszy, daleki kuzyn” świerka, jodły, modrzewia i sosny. Coqaaraz częściej zaczyna być też przez leśników zauważana, warto więc ponownie się jej przyjrzeć.

Sygnaliści z Nawojowej | 18

Leśnicy z Nadleśnictwa Nawojowa (RDLP w Krakowie) z początkiem obecnego stulecia zapragnęli utworzyć (i z sukcesem utworzyli) Zespół Sygnalistów Myśliwskich. Jakie koleje losu towarzyszyły temu przedsięwzięciu?

Quo vadis Europo? | 20

Autorzy Unijnej Strategii Bioróżnorodności chcą chronić nasz klimat m.in. poprzez zwiększoną akumulację węgla w ekosystemach leśnych. Pomysł świetny, choć metoda działania, według mojej oceny, pozostawia wiele do życzenia.

Święta pana Misia | 21

Karma Wilson, Jane Chapman

Sygnaliści w nadleśnictwie | 22

Zespoły sygnalistów myśliwskich od połowy grudnia posiadają kolegów… i to bardzo wątpliwych. Wszystko za sprawą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Oznaki gajowych cz. I | 25

Bór, gaj, las – od tych nazw obszarów leśnych pochodzą nazwy: borowiec, borowy, gajewnik, gajny, gajownik, gajowy, lasowy, leszy, leśnik i inne. Był jeszcze i dziad leśny – w wierzeniach słowiańskich to demon lasu, jego pan i władca żyjących w nim zwierząt. Przetrwał on w polskich wierzeniach ludowych aż do końca XIX wieku...

Czarna czy biała? | 28

Topole – obok dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, lipy szerokolistnej, egzotycznego dla naszego kraju platana klonolistnego oraz (bardzo sporadycznie) wiązu szypułkowego – należą do gatunków drzew osiągających najokazalsze obwody pni w Polsce. W sprzyjających okolicznościach z łatwością przekraczają 800 cm obwodu, a prawdziwe rekordzistki są o wiele, wiele grubsze!

Płonie ognisko w lesie | 30

Tytułowa, znana i swego czasu bardzo lubiana pieśń obozowa niesie w swej treści dwa zasadnicze tematy, którymi w poniższym tekście chcielibyśmy się zająć – są to ogień i las. Bynajmniej nie zamierzamy skupiać się na ochronie przeciwpożarowej.

Rozrząd w aucie – co warto o nim wiedzieć | 32

Rozrząd (układ rozrządu) to kluczowy i skomplikowany element każdego silnika spalinowego – zarówno benzynowego, jak i wysokoprężnego. Wymaga on odpowiedniego serwisowania i pamiętania o interwałach wymiany poszczególnych elementów, gdyż niesprawny może doprowadzić do kosztownych remontów.

Dualizm sposobów kreowania poglądów społeczeństwa | 34

Dualizm to pogląd zakładający istnienie w rzeczywistości dwóch odrębnych, niezależnych od siebie pierwiastków, zasad, tendencji bądź zjawisk – np. ciało i dusza u człowieka; dobro i zło; postępowe i wsteczne lub lewicowe i prawicowe poglądy o charakterze politycznym, społeczno-gospodarczym albo prawnym; niebo i piekło; piękno i brzydota; prawda i fałsz; dzieło sztuki i kicz; ekocentryzm i antropocentryzm w rozumieniu stosunku do przyrody, w tym do roli i funkcji obszarów leśnych.

Edukacja leśna w praktyce | 35

Tym razem podejmiemy temat arcyważny, czyli: od czego zależy dobra realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody i lasu? Co należy zrobić, gdy do nadleśnictwa wpłynie prośba o spotkanie w ramach zajęć przyrodniczo-leśnych, i jak się do tego zabrać?

Z zagranicy | 36

Szwecja - Nadal dużo posuszu świerkowego; Słowacja - Wyniki konkursu na dyrektora lasów państwowych; Finlandia - Dalszy spadek rentowności leśnictwa prywatnego; Litwa - Zezwolenie na odstrzał 190 wilków; Litwa - Spory między władzami a przyrodnikami.

Rynek drzewny | 37

Eksport krajowy - A jednak regulacje?; Eksport światowy - Koniec taniego drewna z Rosji; Budownictwo - Ceny płyt OSB wyższe o ponad 100%.

Leśna kolęda | 38

Nadleśniczy Rajmund Jelonek był człowiekiem ze wszech miar przeświadczonym o tym, że terenowa Służba Leśna poradzi sobie z każdym wyzwaniem i w każdych okolicznościach, w jakich zostanie postawiona.