Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2007

Informacje | 4

Reaktywacje; Czysty las; Leśnicy i strażacy lasom; Leśnicy dzieciom potrzebującym pomocy

Z zagranicy | 6

Bawarczycy na plusie; Glebowa wielkoobszarówka

GUS o lasach | 7

W końcu ubiegłego roku ukazał się kolejny tom rocznika statystycznego Leśnictwo 2006 (na ogół prezentuje dane aktualne na koniec 2005 roku).

Zlikwidować LP! | 8

W naszych rozważaniach o przyszłości polskiego leśnictwa przyszedł czas na oponentów i krytyków Lasów Państwowych.

Niedocenione zmiany | 10

O zaprezentowanej na str. 8–9 koncepcji likwidacji LP oraz pomyśle włączenia parków narodowych w strukturę LP z dr. Ryszardem Kapuścińskim, zastępcą dyrektora LP, rozmawia Wojciech Sobociński.

Rzecz o udostępnianiu lasu | 12

W niektórych lasach zaczyna się robić ekstremalnie. Na przykład dzięki rowerzystom, których bardziej interesuje latanie na rowerach niż staroświecki sposób poruszania się poprzez jeżdżenie.

Postępy Techniki w Leśnictwie nr 96. Problematyka programów pomocowych UE funkcjonujących w leśnictwie | 13

W zeszycie 96 Postępów techniki w leśnictwie w sześciu artykułach omawiane jest zagadnienie funduszy UE dla leśnictwa do 2013 roku. Temat ten jest mało znany w jednostkach organizacyjnych LP.

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny | 13

Po Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny sięgnęłam z prawdziwą przyjemnością. Śmiało można powiedzieć, że czteroosobowy zespół (Małgorzata Piotrkowska, Janusz Wójciak, Waldemar Biadań i Tomasz Buczek) wraz z zespołem współautorów wykonał pracę mrówczą i niezwykle cenną.

Białowieskie dylematy (2) | 14

Zgodnie z zapowiedzią w naszym białowieskim cyklu prezentujemy (w dwóch częściach) propozycję Zespołu Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Rębnia IIIb a jodła | 17

Najnowsze wydanie Zasad hodowli lasu (2003) proponuje rębnię gniazdową częściową (IIIb) do przebudowy jednogatunkowych drzewostanów dębowych, bukowych lub jodłowych na drzewostany mieszane.

Z zagranicy | 19

2 miliony funtów dla lasów miejskich; Odwrót Austriaków spod Moskwy

Doskonalenie prognozowania | 20

Letnie i jesienne prognozowanie zagrożenia lasu ze strony szkodników pierwotnych sosny ma pierwszorzędne znaczenie – ma zapoznać nas z tym, z czym będziemy mieli do czynienia wiosną następnego roku. Mimo że opiera się ono na konkretnych danych, nie do końca potrafimy przewidzieć faktyczny rozwój sytuacji.

Jeleniowane na pożarzysku | 22

Jednym z niewielu zagadnień badanych niemal od samego początku istnienia pożarzyska w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie jest ekologia zwierzyny – zwłaszcza jeleniowatych.

Trzeba dać miejsce młodym | 24

Z Henrykiem Górskim – leśnikiem, którego przygoda z lasem trwa już 50 lat – rozmawiał Robert Kimbar.

Powiadamiacz? A może samolocik? | 25

Od ponad piętnastu lat pracuję jako strażnik leśny w Nadleśnictwie Lębork. W tym czasie niejednokrotnie zadawałem sobie pytanie, jak zwiększyć wykrywalność.

Siedliskowe typy lasu (12) - Las wilgotny (Lw) | 26

Siedliska lasu wilgotnego zwykle zajmują zagłębienia terenu wśród lasów świeżych lub występują w sąsiedztwie lasu łęgowego, gdzie mogą stanowić stadium przekształconego (np. niezalewanego) łęgu.

Puszcze Bory Lasy Polski | 27

Funkcjonująca od niedawna na rynku Oficyna Wydawnicza Forest przygotowała już drugi (pierwszy poświęcony był Białowieskiemu Parkowi Narodowemu) zbiorowy album prezentujący piękno polskich lasów.

Gorczański Park Narodowy | 27

Ćwierćwiecze ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Gorczańskiego PN stało się pretekstem do wydania monografii jednego z mniejszych Parków w kraju.

Opel Frontera | 28

Zadzwonił ostatnio do mnie leśniczy, wyrażając życzenie, aby przedstawić na łamach Opla Fronterę, do zakupu którego – z wysokoprężnym silnikiem 2,8 – właśnie się przymierza.

Kącik medyczny | 29

Co to jest choroba zawodowa?

ZUS radzi | 29

Czy sfinansowany w całości przez pracodawcę kurs języka angielskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika?

Gościnne Gościno, czyli wycieczka na 102 | 30

Po roku rozmyślań i wspomnień z ubiegłorocznej wycieczki przyszedł czas, by spakować torbę podróżną i ruszyć w świat. Tym razem celem załogi Nadleśnictwa Czaplinek był północno-zachodni kawałek Polski.

Spotkanie z głuchoniemym | 31

Kiedy ukończyłem moją pierwszą leśną szkołę i rozpocząłem pracę w dużych lasach na Mazowszu, mieszkałem samotnie w leśniczówce.

Konkurs fotograficzny - grudzień | 32

Pewnego styczniowego, deszczowego i sennego popołudnia mocą punktów udzielanych zdjęciom przez poszczególnych jurorów zakończyło się grudniowe posiedzenie jury w naszym konkursie fotograficznym.