NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna A las nam rośnie... - porady dla właścicieli lasów
A las nam rośnie... - porady dla właścicieli lasów
Lasy prywatne to dziś prawie 1/5 leśnej powierzchni Polski. Najczęściej stanowią integralną część gospodarstw rolnych, są dla nich źródłem opału i surowca budowlanego. Ale także część środowiska przyrodniczego. Współczesna, trwale zrównoważona gospodarka, stara się godzić oba te punkty widzenia. Tymczasem rolnikom, właścicielom lasu, nierzadko brakuje dostępu do fachowej wiedzy, tak by mogli gospodarować swoją własnością zgodnie z duchem czasów. To dla nich przygotowaliśmy serię poradnikową "A las nam rośnie...".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Las Polski - aktualny numer
Polecamy