W Rogowie o edukacji

6 grudnia 2005 13:18 2005 Wersja do druku

Edukacja to jedno z najbardziej oryginalnych zadań, jakie stało się udziałem leśników. Tegoroczna, 10. już konferencja „Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa” odbywała się pod hasłem: rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa. W dniach 5–6 grudnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zgromadziło się przeszło 150 słuchaczy – głównie młodej kadry nadleśnictw, która prowadzi działalność edukacyjną.


Zaletą obrad były prelekcje osób reprezentujących różne instytucje, w tym również spoza PGL LP. Dzięki temu forum wymiany doświadczeń było bardzo różnorodne. W pierwszym dniu konferencji uczestniczył dyrektor Janusz Zaleski, który po krótkim wystąpieniu odpowiadał na, często bardzo trudne, pytania z sali dotyczące realizowania edukacji w nadleśnictwach.

Sporo emocji wprowadziły wykłady drugiego dnia sesji. Najpierw Radosław Ertel z LZD w Siemianicach z wielkim zaangażowaniem mówił o biegach na orientację, a zaraz potem Grażyn Głuch z IBL-u rozruszała słuchaczy, zmieniając ich to w liście, to w różne gatunki drzew, po czym zabrała całe towarzystwo na leśne podchody po piętrach Ośrodka (patrz: zdjęcia). Do żywej dyskusji pobudził wykład Anny Żornaczuk z SGGW, która prezentowała wyniki badań podsumowujących merytoryczne efekty działalności edukacyjnej leśników.

We wnioskach zwrócono uwagę na rolę edukatorów, dostrzegając potrzebę ich profesjonalnego szkolenia, a także włączania do służby leśnej. Uczestnicy nie mieli wątpliwości, że zagospodarowanie rekreacyjne jest istotnym elementem zrównoważonej gospodarki, ale też podkreślali konieczność promocji medialnej oraz wypracowania ram prawnych udostępniania lasów społeczeństwu. Postulowano wprowadzenie odpłatności za działalność edukacyjną.

RaZ

ZOBACZ: >> WNIOSKI

Fot. R. Zubkowicz