Perspektywy pracy

4 kwietnia 2006 11:26 2006 Wersja do druku

16 marca br. w siedzibie Zarządu Głównego
SITLiD w Warszawie odbyło się spotkanie młodej kadry leśnictwa z Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkoleń Edwinem Drobkiewiczem. Organizatorem spotkania był Jacek Sagan, członek Komisji ds. Młodej Kadry. Naczelnik Drobkiewicz przedstawił historię, stan obecny i perspektywy polityki kadrowej LP. Zapoznał także zebranych z propozycjami zmian w zasadach przyjęć na staż oraz do pracy.
Prawdopodobnie nastąpi odejście od idei konkursów na staż - przyjmowane byłyby wówczas wszystkie osoby chętne do jego odbycia. Aby dostać się do pracy w LP, po zaliczeniu egzaminu stażowego trzeba będzie przystąpić do egzaminu pisemnego na szczeblu rdLP. Pozwoli to na zdobycie dokumentu (roboczo nazwanego przez naczelnika certyfikatem) zawierającego ocenę uzyskaną na egzaminie. Certyfikat ten umożliwi ubieganie się o pracę w LP na terenie całego kraju, bez względu na dyrekcję, w której kandydat zdawał egzamin. Decydujące zdanie przy zatrudnianiu pracowników ma w ten sposób uzyskać nadleśniczy.
Wszystko wskazuje na to, że zostanie utrzymany różny poziom trudności testów dla absolwentów techników i wydziałów leśnych. Nie wiadomo na razie, czy takie same pytania będą we wszystkich rdLP, co wiązałoby się z przeprowadzeniem egzaminów w tym samym terminie we wszystkich dyrekcjach.
Podczas spotkania wywiązała się żywiołowa dyskusja, która prezentowała szereg odczuć i opinii dotyczących proponowanych zmian. Młodych leśników najbardziej interesowały perspektywy rozwoju rynku pracy w LP (naczelnik potwierdził m.in. plany zwiększenia liczby podleśniczych) oraz możliwości rozwoju zawodowego. Naczelnik Drobkiewicz zapowiedział wykorzystanie uwag młodych
leśników w dalszych pracach nad zmianą zarządzeń dotyczących stażu i przyjmowania do pracy.

Szymon Jastrzębowski
SITLiD Oddział Warszawa