PTL w Lublinie

6 października 2006 08:07 2006 Wersja do druku

Polesie, Włodawa, Roztocze, Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Biłgoraj. To tylko niektóre miejsca, jakie 7-9 września br. zazielenili swoimi mundurami członkowie PTL. Właśnie Lubelszczyzna była miejscem 106. Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL. Zjazd, sesję naukową i wyjazdy terenowe zorganizowały: Oddział Lubelski Towarzystwa, RDLP w Lublinie, gościnne lubelskie nadleśnictwa oraz Roztoczański i Poleski Park Narodowy.
Towarzystwo stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników w całym kraju. To cytat z wprowadzenia do statutu Towarzystwa. Jakby w odpowiedzi na tę deklarację - nietypowy tytuł tegorocznej sesji: Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur.

Pojęcie lasu zakorzenionego w polskiej tradycji i kulturze, w historii, w języku polskim coraz częściej przewija się jako temat różnego rodzaju konferencji. Jaki jest tego powód? Trzeba przyjąć za dobrą monetę, że kulturotwórczy, humanistyczny i etyczny wymiar lasu nie jest spychany do "getta kultury", a staje się pełnoprawnym (obok znaczenia gospodarczego i przyrodniczego) czynnikiem w mówieniu o lesie i leśnictwie.


Już same tytuły referatów (Myśląc o lesie opodal, Dzik w kulturze europejskiej, Obraz lasu w języku polskim, Problematyka przyrodniczo-leśna w konkordancji biblijnej) brzmiały dla uczestników zjazdu frapująco, pobudzały ciekawość i wyobraźnię.
Referat prof. Jerzego Wiśniewskiego uświadomił słuchaczom ogrom artystycznych (od artystów profesjonalnych, po sztukę ludową, użytkową, a nawet ośmieszaną makatkę z ryczącym jeleniem) dokonań, których inspiracją był las. Duchy, bóstwa, diabły, rusałki, krasnoludki oraz najsłynniejsi: Boruta i Baba Jaga - to świadectwo głębokiego, od zamierzchłych czasów, wrośnięcia lasu w świadomość człowieka.
Dyskusję wywołał postulat ks. Wiktora Ojrzyńskiego, autora ,Modlitewnika Leśników", wzięcia pod rozwagę utworzenia kodeksu leśnika polskiego i apel o potrzebę refleksji nad etosem leśnika polskiego oraz jednością tej grupy zawodowej.
Z referatu prof. Andrzeja Grzywacza, dotyczącego wyrazów i nazw występujących w Biblii związanych z szeroko rozumianym leśnictwem i drzewnictwem, słuchacze dowiedzieli się m.in., że według tekstów biblijnych zawód leśnika znany był już ok. 520-515 lat p.n.e.!
Uwieńczeniem rozważań nad kulturotwórczą wartością lasu była część terenowa sesji. W ramach pięciu tras (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Lasy Sobiborsko-Włodawskie, Roztocze, Puszcza Solska, Płaskowyż Nałęczowski) zwiedzano m.in. zespoły pałacowe i urbanistyczne, miejsca pamięci, rezerwaty, obozy zagłady, nadleśnictwa. Różnorodność obejrzanych obiektów, ich znaczenie historyczne, a także współczesne znowu zmusiły do patrzenia na lasy i leśnictwo na innym poziomie, w pełnym wymiarze - tradycji sprzężonej z kulturą, historią i gospodarką. Myślenie o lesie np. jako o świadku partyzanckiej tragedii (a takich w lubelskich lasach nie brakowało) mimowolnie uwrażliwia i skłania do przemyśleń.
A jedność środowiska leśników, o której tak szeroko mówił ks. Ojrzyński, było widać podczas wspólnych kolacji przy ogniskach, śpiewach i zabawach przy dźwiękach lokalnych kapel. I to jest chyba podczas takich spotkań najważniejsze - integracja leśników z różnych stron kraju.
Ostatni dzień zjazdu upłynął pracowicie. Delegaci opracowali 11 wniosków, dotyczących m.in. merytorycznej i prawnej pomocy dla zakładów usług leśnych w uzyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, zaniechania zamiaru likwidacji gospodarstw pomocniczych oraz zmniejszania nakładów budżetowych na fundusz płac w parkach narodowych. W drodze głosowania wybrano również skład Zarządu Głównego na lata 2006-2010, przewodniczącym, podobnie jak w ubiegłych latach, został prof. Andrzej Grzywacz, oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zasłużonym członkom, Zdzisławowi Kotule oraz Henrykowi Pargiele, przyznano członkostwo honorowe Towarzystwa. Wręczono również złote i srebrne odznaki PTL.
107. Zjazd Delegatów Oddziałów PTL odbędzie się w Krakowie. Wtedy też przypadają obchody związane ze 125-leciem działalności PTL. Będzie to wielkie święto całego polskiego leśnictwa. Dyrektor RDLP w Krakowie Alfred Król już teraz zapraszał na tę uroczystość.
Agnieszka Łobik-Przejsz


We wnioskach ze zjazdu znalazł się też wniosek o potrzebie podjęcia prac nad opracowaniem "Kodeksu Leśnika Polskiego", o którym mówił ks. Ojrzyński