Koncepcje nowelizacji Ustawy o lasach

31 marca 2008 10:18 2008 Wersja do druku

Dwudniowa konferencja dotycząca kierunku zmian w nowelizowanej ustawie o lasach dobiegła końca. Jakie wnioski i koncepcje obmyślili „wielcy” świata leśnego w mazurskiej Malinówce? Przede wszystkim należy się spodziewać poważniejszych zmian w systemie kadrowym LP.


Jaskółka, jaką były konkursy na stanowiska kierownicze, przeobraża się w orła pod postacią zapisu w ustawie, stwierdzającym, iż konkursy te będą rozwijane wraz ze zmianą systemu obsadzania stanowisk. W przełożeniu na nasz język – konkurs determinuje najlepszych, a ci nie będą powoływani, będą kontraktowi. Okres kontraktu jeszcze nie jest znany. Dotyczyć będzie on na pewno stanowisk dyrektorskich jak i bezpośrednio nadleśniczych.

Ma zostać także powołana Rada Lasów Państwowych (choć niekoniecznie pod tą nazwą), jako organ wspomagający Ministra Środowiska. W jej skład mają wejść, oprócz leśników, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele ministerstw zainteresowanych sprawami leśnymi.

Zmiany dotkną także BULiGL. Ma się ono stać instytucją prognostyczno-doradczą przy Ministerstwie Środowiska, a nie jak było planowane przy poprzedniej władzy – jednostką wchodzącą w skład LP.

Zmienione mają być także zasady zarządzania finansami Lasów Państwowych. Kompetencje w tej materii mają zostać przeniesione na jednostki niższe, a nie jak obecnie być w gestii dyrektora generalnego.

Dylematy związane z siecią Natura 2000 także nie pozostają nierozwiązane. LP czekają na ich status i dopiero po jego ogłoszeniu mogą myśleć o dalszym z nimi postępowaniu. Pod rozwagę brana jest możliwość rekompensat ze strony władz (Unii Europejskiej) za utracone korzyści.

Zmiany mają dotknąć także Służbę Leśną, sektor prywatnych przedsiębiorców leśnych (wymuszanie konsolidacji małych firm) oraz zarządzanie mieniem PGL LP.

Więcej informacji wkrótce na łamach „Lasu Polskiego”.

 

Bartłomiej Szpojda