Zapis czatu z dyrektorem generalnym

8 października 2009 14:05 2009 Wersja do druku

Rysiek: Miał być opracowane zasady dotyczące wynagradzania w LP. Można coś usłyszeć w tej sprawie?

Marian_Pigan: Nowe zasady wynagradzania zostały opracowane i są gotowe do wdrożenia. Z uwagi na skutki ekonomiczne nie można było zrobić tego w okresie dekoniunktury. W tej sprawie potrzebne są jeszcze uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

Poniżej zamieszczamy pełen zapis czatu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Marian Pigan odpowiada w nim na przeszło pięćdziesiąt pytań dotyczących funkcjonowania Lasów Państwowych i sytuacji leśników.


Sonia: w tym miesiący kończę odbywać staż. czy jesli do końca roku będą przyznawane tzw"wyrównania płac" również je dostane?

Marian_Pigan: Darz bór! Dzień dobry Państwu. Witam Brać leśną.

Horzu: Darz Bór Jestem młodym leśnikiem po 2 lata ukończeniu stażu jaką mogę mieć nadzieje ze zostana odblokowane przyjecia do jednostek LP ?

Marian_Pigan: Po ostatecznym przyjęciu planów optymalizacji odblokowane zostaną przyjęcia do pracy.

mama: Nadleśniczych i dyrektorów RDLP wyłania się w konkursach. Czy jest szansa na to, że na inne stanowiska (np; leśniczy) także będą konkursy? To ważne dla młodych ludzi którzy mają głowę, ale pleców brak.

Marian_Pigan: Aktualnie nie rozważa się takiego scenariusza.
jajacek: Jak Pan Dyrektor ocenia efekty akcji "Puste biurko lesnika (leśniczego?)?

Marian_Pigan: Pozytywnie. Pozwoliło to uporządkować wiele spraw, na przykład szacunki brakarskie.

kamil75: Czy Układ Zbiorowy Pracy obowiązuje wszystkich czy tylko maluczkich bo jak wszystkich to czemu nie było premii na dzień leśnika

Marian_Pigan: Układ Zbiorowy obowiązuje wszystkich. Obligatoryjność premii na Dzień Leśnika nie wynika z UZP. Nagroda może być wypłacona, jeżeli są na to środki.

laura: Kiedy pierwsze zapowiadane likwidacje n-ctw? l-ctw?

Marek: Ile docelowo ma być Nadleśnictw i RDLP?

Marian_Pigan: Odpowiedź na to pytanie będzie wynikać z planów optymalizacji. Proszę zachować spokój, rzecz nie sprowadza się do likwidacji jednostek.

szumszweld: Dlaczego optymalizacja zakłada redukcje leśnictw i redukcje zatrudnienia wśród leśników. A czemu nie: stróże, kierowcy, sekretarze, kadrowe, sekretarki, księgowość nie będący z wykształcenia leśnikami

Marian_Pigan: Optymalizacja dotyczy wszystkich stanowisk, największe dysproporcje są na poziomie leśnictw.
malpawczerwonym: powstaje coraz więcej wydziałów leśnych, a na "tradycyjnych" przyjmowane jest coraz wiecej osób. Czy PGL nie powinno określać ile osób znajdzie pracę w LP?

Marian_Pigan: Decydowanie o Ilości absolwentów wydziałów leśnych nie jest kompetencją Lasów Państwowych. Posiadamy szczegółową prognozę przechodzenia osób na emerytury, z których wynikają przyszłe ruchy kadrowe.

Marian_Pigan: W okresie najbliższych 5 lat poziom przechodzenia na emeryturę będzie wysoki.

kow: Na kiedy przewiduje Pan Dyrektor koniec prac związanych z nowymi zasadami sprzedaży drewna???

Marian_Pigan: W przyszłym tygodniu.

lynx: Czy lasy nie są na granicy plynnośći finasowej??

Marian_Pigan: Aktualnie nie ma takiego zagrożenia.

laura: Czy podobaja sie Panu p.Dyr.nowe wzory mundurow?

Marian_Pigan: Osobiście podobają mi się, ale temat jest jeszcze otwarty. Ważny w tej sprawie będzie głos Służby Leśnej pod względem funkcjonalności.

Cichy: Witam! Proszę powiedzieć czy pracownicy PGL LP mają prawo nosić mundur po pracy? w kontekscie Pisma Min. Zaleskiego do jednostek?

Marian_Pigan: Pismo ministra Zaleskiego dotyczy sytuacji nadużywania mundurów w celach politycznych. Zgodnie z prawem pracownicy LP moga nosić mundur po godzinach pracy i być z tego dumni.

borus: kiedy ruszywciąż obiecywana sprzedaż mieszkań w lasach
szczepan: Co nowego w sprawie sprzedaży mieszkań.

Marian_Pigan: Czekamy na rozporządzenie Ministra Środowiska w tej sprawie, które jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Chciałbym jak najszybciej ruszyć ze sprzedażą.

rdosnik: Darz Bór czy wiadomo jaki wpływ na pozyskanie maja w tym roku ograniczenmia zwiazane z obszarami Natura 2000

Marian_Pigan: W tym roku niewielkie. Ograniczenia wynikną z planów zadań ochronnych i planów ochrony, które zostaną opracowane. Ważne, abyśmy byli aktywni na tym etapie.

samerek: Kiedy nastąpi ostateczne przyjęcie planów optymalizacji aby odblokowane mogłybyć przyjęcia do pracy w LP?

Marian_Pigan: Do końca listopada dyrektorzy RDLP mają przedłożyć uzgodnione ze związkami plany. Po ich analizie i przyjęciu odblokowane zostanie przyjmowanie do pracy. Chciałbym, żeby nastąpiło to jak najszybciej.

Zed: Czy egzamin nie powinien być jedynym kryterium wyłaniania dyrektorów i nadleśniczych? Po co to pisanie koncepcji i ocena doświadczenia, które często polega na tym, że kandydat miał znajomości i awansował wcześniej?

Marian_Pigan: Doświadczenie stanowi tylko część elementu oceny kandydata. W głównej mierze decyduje wynik egzaminu i koncepcja kierowania jednostką.

sosna60: czy planuje się podwyżki płac w 2010r.?

Marian_Pigan: Na tym etapie nie. Ostateczna decyzja uzależniona jest od wyników sprzedaży drewna i poziomu przychodów. Priorytetem są jednak potrzeby lasu.

borodziej: Witamy Pana Dyrektora. Proszę powiedzieć - jaka była prawdziwa przyczyna zwolnienia dyr. Modrzejewskiego?

Marian_Pigan: Przyczyną odwołania Pana Modrzejewskiego ze stanowiska była moja kompleksowa ocena jego pracy.

Marcin: Panie Dyrektorze ponawiam pytanie: Dlaczego Nadleśnictwa nie chcą przygotowywaćdrewna w postaci kłód?

Marian_Pigan: Wyróbka kłód uzależniona jest od dostępności sprzętu specjalistycznego na terenie nadleśnictwa. Od przyszłego roku wdrożone zostaną nowe rozwiązania w zakresie pomiaru, odbioru, ewidencji i obrotu drewnem kłodowanym, co ułatwi ekspansję tej technologii.

Rydz: Po co nam Inspekcja i wewnetrzne kontrole - kiedy mamy takie kwiatki jak Nowa Deba

Marian_Pigan: Statystycznie rzecz ujmując takie przypadki mogą się zdarzyć. Takie sytuacje są wysoce naganne i będą srogo karane. Przypominam, że aferę w Nowej Dębie wykryto w wyniku kontroli wewnętrznej.

Slawekkkk: czy cięcie kosztów bardziej przybliża nas do prywatyzacji?

Marian_Pigan: Absolutnie nie. Ograniczanie kosztów w okresie kryzysu jest rzeczą podstawową. Zupełnie innym zagadnieniem jest optymalizacja kosztów i przychodów, z czego nikt nas nie zwolni, jeżeli mamy się sami finansować.

Kamil75: Kiedy będziemy mieli oficjalne wyniki konkursu na dr. RDLP w Szczecinku

Marian_Pigan: Po rozstrzygnięciu.

mp: Co z PLD, czy planowana jest likwidacja tej formy sprzedaży?

Marian_Pigan: Dzisiaj nie moge na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ związane jest to z nowymi zasadami sprzedaży drewna.

Gregor: Dlaczego największe cięcia kosztów są w hodowli? Czy to nie zaszkodzi lasom?

Marian_Pigan: Ograniczenie kosztów nastąpiło we wszystkich działach. Szczegółowe decyzje podejmowali autonomicznie nadleśniczowie, dostosowując się do wskaźnika K/p.

samerek: Czy opracowany zostanie system ocen i naboru pracowników, w jasny sposób regulujący zasady awansu i przyjmowania pracowników?

Marian_Pigan: Propozycja systemu oceny pracowników została odrzucona przez związki zawodowe. Nie przewiduje się ograniczenia kompetencji w sprawie przyjmowania i awansu właściwym kierownikom jednostek.

Zielnik: czy PGL LP przewiduje jakieś pieniądze dla dobrowolnie odchodzącyc z pracy?

Marian_Pigan: Są przewidziane środki dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury.

Bosman: czy tzw. dodatki wyrównujące będą wypłacane co miesiąc?

Marian_Pigan: To zależy od sytuacji finansowej LP i stabilności na rynku drzewnym.

Zoltar: kiedy wreszcie do użytku wejdzie SODiS

Marian_Pigan: Bardzo cieszę się, że są tacy, którzy tęsknią za SODiS-em. Aktualnie SODiS testuja pracownicy Dyrekcji Generalnej

Zorro: czy to prawda, że trwają prace nad nowymi normami na surowiec drzewny?

Marian_Pigan: Tak, nad warunkami technicznymi w szczególności dla drewna kłodowanego iglastego.

Horzu: Czy to prawda, że ma nastąpić połączenie niektórych RDLP co wiąże się z zwolnieniem 2 tyś. Osób?

Marian_Pigan: To nieprawdziwa informacja.

Borodziej: Czy wszystkie leśnictwa 1-osobowe ulegną likwidacji?

Marian_Pigan: Takie jest ogólne założenie, jednak szczegółowe rozwiązania są w gestii nadleśniczych i dyrektorów RDLP.

NOVA_K: czy wyłoniono już członków nowego zespołu zad. Ds. współpracy międzynarodowej? Jeśeli tak, to jakie mają być dalsze losy tego zespołu?

Marian_Pigan: Trwa postępowanie. Przewidywany termin zakończenia to połowa listopada. Zespół będzie miał dużo pracy, a członkowie możliwości rozwoju.

Pablo: czy warto wedlug Pana inweestować w maszyny wielooperacyjne do pozyskiwania drewna?

Marian_Pigan: Absolutnie tak

Rydz: Co z ymi nierentownymi OHZ-tami?

Marian_Pigan: Wszystkie OHZ są aktualnie „pod lupą”. Spływają materiały z regionalnych dyrekcji i po ich analizie zostaną podjęte decyzje o ich dalszym losie.

prometeusz: czy forma prawna LP w realiach UE ma rację istnienia?

Marian_Pigan: Unia Europejska nie ingeruje w sprawy organizacyjne w zakresie zarządzania lasami. Aktualny stan prawny i organizacyjny powinniśmy wykorzystać do promocji polskiego modelu leśnictwa.

Rysiek: Miał być opracowane zasady dotyczące wynagradzania w LP. Można coś usłyszeć w tej sprawie?

Marian_Pigan: Nowe zasady wynagradzania zostały opracowane i są gotowe do wdrożenia. Z uwagi na skutki ekonomiczne nie można było zrobić tego w okresie dekoniunktury. W tej sprawie potrzebne są jeszcze uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

Cichy: Kiedy będą zmienione katalogi prac.. które nie są przystosowane do obecnych warunków?

Marian_Pigan: ORWLP im Bedoniu prowadzi aktualizcje katalogu. Do nich należy zgłaszać ewentualne uwagi.

Gajowy: Czy przy redukcji ilości leśnictw będą przeferowani leśniczowie wykształceniem

Marian_Pigan: Decyzje w sprawach kadrowych to kompetencja kierownika jednostki.

forester: Czy lasy państwowe zrezygnują z nadzoru nad lasami prywatnymi?

Marian_Pigan: Nie ma takich planów. Ważne jest, aby zabezpieczyć na ten cel środki pochodzące ze starostw.

Forek: Czy jest sens w inwestowaniu w kolejny system certyfikacji lasów?

Marian_Pigan: W interesie marketingowym i wizerunkowym Lasów Państwowych istotne jest posiadanie dwóch alternatywnych systemów certyfikacji.

Maciej: Kiedy według ekonomistów Lasów Państwowych zakończy się dekoniunktura na drewno? Jakie będą kroki aby przygotować się na wahania rynku tego typu?

Marian_Pigan: Syuacja Lasów Państwowych zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Posiadamy wewnętrzne prognozy, ale z uwagi na wartość rynkową, nie możemy ich upublicznić. Jest wiele narzędzi organizacyjnych i finansowych.

forester: Panie Dyrektorze czy w perspektywie czasu dojdzie do prywatyzacji szkółkarstwa w LP?

Marian_Pigan: Właściwym kierunkiem jest ograniczenie powierzchni szkółek. maksymalne wykorzystanie odnowień naturalnych. Nie ma programu prywatyzacji szkółkarstwa, za wyjątkiem usług.
szumszweld: Nie uwala Pan że rozmowa z kontrahentem w 4 oczy może przynieść większe korzyści dla LP niż zakup drewna przez PLD czy E-drewno

Marian_Pigan: Jakie korzyści ma Pan na myśli i dla kogo? Lepiej spać spokojnie. Rozmowy z kontrahentami są rzeczą ze wszech miar wskazaną, jednak zakup powinien odbywać się przez PLD lub e-drewno.

nina: Dlaczego w LP nadal istnieje pogląd, ze kobieta do lasu sie nie nadaje? i Panie z wyższym wykształceniem są odsyłane z kwitkiem?

Marian_Pigan: Osobiście prezentuję pogląd, że kobiety pracą i zaangażowaniem nie ustępują mężczyznom, a w niektórych przypadkach są lepsze.

himen: dla czego fachowiec: któremu nie dane było zostać zastępcą n-czego, inż. nadzoru lub leśniczym nie mole brać udziału w konkursie na stanowisko nadleśniczego?

Marian_Pigan: Praca nadleśniczego to fachowość, ale tez umiejętność kierowania pracownikami, stąd ważne jest, aby kandydaci mieli doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Problemem w leśnictwie są ograniczone możliwości awansowania.

Chriss: Kiedy zresugnuje sie z ekwiwalentu w formie surowca i bedzie wyplacany w forrnie pienieżnej??
Marian_Pigan: Wybór należy do pracownika, szczegóły w Układzie Zbiorowym.

lisek23: Dlaczego każde nadleśnictwo musi inwestować w infrastrukturę turystyczną?

Marian_Pigan: Nadleśnictwo nie musi, ale rozsądne inwestowanie w turystykę jest korzystne i potrzebne.

Andrzej: Czy trwają prace nad wyceną obciążenia pracą pracowników poszczególnych stanowiska w LP?

Marian_Pigan: Nie ma takich prac.

ortuf: Co z przyjęciami do pracy ? Wprowadzone ograniczenie przyjęć znów spowodowało przyjmowanie do pracy piez nadleśniczych po znajomości.

moderator: Czatujemy jeszcze 5 min.

Marian_Pigan: Przyjęliśmy proces ograniczania zasobów mieszkaniowych i rekompensaty w formie wynagrodzenia.

tolek: co Pan sądzi o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego oraz utworzeniu Mazurskiego Parku Narodowego?

Marian_Pigan: Kompetencje w tej sprawie są po stronie Ministra Środowiska, samorządów i Rady Ministrów.

mp: odnośnie szacunków - czy zasadna jest 100% kontrola szacunków z metody porównawczej

Marian_Pigan: To jest weryfikacja i jest ona niezbędna.

malpawczerwonym: Czy przewiduje PAn wykupienie budynku na Bitwy i ile bedzie to nas kosztowaio?

Marian_Pigan: Docelowo siedziba powinna być wlasnością LP. Są to bardzo duże koszty.

Oryctes: Dlaczego optymalizacja zatrudnienia ma odbywać się głównie na "dole" skoro w samej DGLP przez ostatnie kila lat przyjeto ponad 50 osób?

moderator: Po czacie będzie można na czacie zadać pytania na które Dyrektor nie zdążył odpowiedzieć. Odpowiedzi wkrótce na www.lasy.gov.pl

Marian_Pigan: Informacja o zwiększeniu zatrudnienia w DGLP o 50 osób jest nieprawdziwa. Optymalizacja ma usprawnić funkcjonowanie Lasów Państwowych. Podstawą optymalizacji będzie maksymalne wykorzystanie naturalnych…

Nina: Czy pomimo zatrudnienia będą przyjmowane osoby na miejsca, które zostały zwolnione w wyniku odejścia danego pracownika na emeryture?

Marian_Pigan: redukcji

Marian_Pigan: To zależy od sytuacji kadrowej w jednostce aktualnego i docelowego poziomu zatrudnienia.

Marian_Pigan: Dziękuję bardzo za pytania. Życzę spokojnej pracy i zrealizowania planów. Darz Bór!

moderator: Za chwilkę kończę moderowanie. Zapraszam jednak do dalszego zadawania pytań!

moderator: Na zgłoszone po czacie pytania Dyrektor odpowie wkrótce.

Czat miał miejsce 8 października w godzinach 12.00-13.40.