Rowerem przez bagna

20 lipca 2010 09:33 2010 Wersja do druku

W dniach 21-22 sierpnia 2010 r. Poleski Park Narodowy organizuje Zadaniowy Rajd Rowerowy z okazji 20 – lecia Parku –„Rowerem przez Bagna PPN”. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie!


Rajd ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. Przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich uczestników, którzy czują się na siłach żeby pokonać zaplanowaną trasę (dzieci i młodzież poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie po przedstawieniu stosownego zezwolenia od rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna).

Program rajdu obejmuje przejazd rowerem wyznaczoną trasą oraz wykonanie zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej. Głównym zadaniem jest obserwacja przyrody na trasie rajdu. Uczestnicy będą mieli za zadanie ocenić wartość przyrodniczą i krajobrazową zbiorowisk znajdujących się na trasie rajdu. Na punktach kontrolnych grupy będą odpowiadały na pytania problemowe, dotyczące zachowań przyjaznych środowisku. Na zakończenie Rajdu ich praca zostanie zweryfikowana i oceniona.

W czasie Rajdu przewidziane są dodatkowe atrakcje (pokaz diaporam, występ teatralny).

Podsumowanie i zakończenie Rajdu będzie wspólne dla wszystkich grup i połączone z pożegnalnym ogniskiem.

Najlepsza drużyna Rajdu otrzyma  upominki.

Rajdowy plakat, regulamin oraz ulotka do pobrania.

Agnieszka Chudaś