Komisja wyjątkowo zgodna

7 października 2010 12:08 2010 Wersja do druku

Dokładnie dwie godziny trwało posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, poświęcone wyłącznie projektowi włączenia Lasów Państwowych do systemu finansów publicznych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele DGLP z dr. Marianem Piganem na czele, oraz działających w Lasach związków zawodowych i innych organizacji. Szefowie zainteresowanych resortów – środowiska i finansów – nie przybyli, wysyłając na komisję podsekretarzy stanu. Ministerstwo Środowiska reprezentował wiceminister Janusz Zaleski, a Ministerstwo Finansów wiceminister Dominik Radziwiłł.


Wszyscy posłowie zabierający głos na posiedzeniu, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, byli przeciwni projektowanym przez resort finansów zmianom i apelowali, aby ministerstwo się z nich wycofało, zanim wywołają one nieodwracalne szkody w gospodarce leśnej, a w konsekwencji w środowisku naturalnym. Występujący w imieniu resortu środowiska wiceminister Zaleski zapewniał o zdecydowanym sprzeciwie ministerstwa wobec projektu.

Bardzo krytyczne stanowisko prezentował również dyrektor Pigan i zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych Anna Paszkiewicz. Protestowali również związkowcy, zapowiadający akcje protestacyjne w różnej formie, by nie dopuścić do wejścia w życie projektu włączenia lasów do systemu finansowego Lasów Państwowych.

Pomysłu bronił wyłącznie przedstawiciel resortu finansów, który odrzucił większość uwag krytycznych, jakie padły na sali. Z wypowiedzi wiceministra Radziwiłła można było wywnioskować, że planowane zmiany mają charakter wyłącznie formalny, związany z budżetową księgowością, mającą na celu zmniejszenie długu publicznego, a w funkcjonowaniu Lasów Państwowych nie zmieni się absolutnie nic.

Bardzo ważną informacją było stwierdzenie, że resort finansów jest gotowy wycofać się z niektórych proponowanych w projekcie zarządzenia zapisów.

Wiceminister Radziwiłł nie przekonał jednak posłów, którzy przygotowali dezyderat w sprawie, bulwersującej tak liczne środowiska, nie tylko związane z leśnictwem. Tekst tego dezyderatu zamieścimy na stronie internetowej niezwłocznie po jego przegłosowaniu przez członków komisji, co ma nastąpić we czwartek w godzinach wieczornych.

Obszerne sprawozdanie z posiedzenia komisji zamieścimy w 21 numerze „Lasu Polskiego”.

MTR