Leśnicy!

15 listopada 2010 09:57 2010 Wersja do druku

Publikujemy w całości manifest przesłany przez Zbigniewa Kuszlewicza, przewodniczącego KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" w sprawie manifestacji środowisk leśnych, planowanej na dzień 24 listopada.

Leśnicy!

W dniu 24 listopada 2010 r. odbędzie się w Sejmie  I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania oraz bytu Lasów Państwowych. Nikogo nie musimy przekonywać, że może on doprowadzić do zaniku zdolności finansowej Lasów Państwowych, zadłużenia w bankach komercyjnych a następnie prób „uzdrawiania” Lasów poprzez sprzedaż części lasów Skarbu Państwa, komercjalizację, prywatyzację czy też inne rozwiązania.

Dlatego zgodnie z uzgodnieniami central związkowych w dniu 24 listopada 2010 r. wszyscy leśnicy organizują manifestację przed Sejmem. Jeżeli chcemy być zauważeni musimy tak zorganizować manifestację, abyśmy zostali zauważeni. Prosimy, aby z dwóch nadleśnictw jechał minimum jeden autokar. W ten sposób może nas być przed Sejmem 10 -12 tys. umundurowanych leśników. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny zbiórki, trasy przemarszu itp. zostaną podane najpóźniej w dniu 16 listopada 2010r. Dziś najważniejszym jest abyśmy ustalili listę chętnych do wyjazdu, zamówili autokary a organizatorzy otrzymali informację o ilości chętnych do udziału w manifestacji, którą muszą przekazać do Prezydenta Miasta Warszawy. 

Dla dobra przyszłych pokoleń, aby nie zmarnowano naszego dorobku, w obronie naszych stanowisk pracy, apelujemy aby manifestacja była liczna i nie dzieliła leśników wedle związków lub zapatrywań. 

Manifestacja jest organizowana przez leśników, pracowników Lasów Państwowych. Informujemy, że aktualnie nic nie jest jeszcze przesądzone. W dniu 24.11.2010 r. odbędzie się dopiero I czytanie projektu rządowego. Nasza postawa – reakcja może mieć duże znaczenie dla losów tej ustawy. Od sierpnia bieżącego roku, kiedy pojawił się projekt włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych, osiągnęliśmy już dużo:

  1. Uzyskaliśmy poparcie Ministerstwa Środowiska,
  2. W Częstochowie w Homilii i przemówieniach Kardynała Henryka Gulbinowicza oraz Biskupa Edwarda Janiaka poparł nas Kościół.
  3. Przeciwko pomysłom Ministerstwa Finansów opowiedziały się: stowarzyszenia, placówki naukowe, związki zawodowe, stowarzyszenia ekologiczne - wysyłając kilkaset stanowisk.
  4. Sejmowa Komisja OŚZNiL uchwaliła jednoznacznie negatywny Dezyderat w tej sprawie.
  5. Senacka Komisja Środowiska wydała negatywne stanowisko w tej sprawie.
  6. Przeciwko zamiarom Rządu zaprotestowało łącznie 260 tysięcy obywateli podpisując się pod petycją złożoną do Marszałka Sejmu.
  7. Zbieramy podpisy w sprawie referendum.
  8. Marszałek Sejmu oraz przewodniczący klubów poselskich zadeklarowali obronę Lasów Państwowych.

Prosimy o tym pamiętać, przygotowując transparenty. Niezrozumiała jest jedynie determinacja Ministerstwa Finansów a od 26.10.2010 r. Rządu w tym, aby popsuć to co działa dobrze? Dlatego apelujemy o liczne uczestnictwo w manifestacji pod Sejmem w dniu 24 listopada 2010. 

z poważaniem 

Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Kuszlewicz