Po głosowaniu!

1 grudnia 2010 15:32 2010 Wersja do druku

Sejm głosował wniosek Komisji Finansów Publicznych rekomendujący odrzucenie nowelizacji ustawy o finansach publicznych w całości. Głosowało 393 posłów, za wnioskiem oddano 171 głosów, przeciw 221 jeden poseł się wstrzymał.

Zgodnie z wyjaśnieniami marszałka Schetyny, powołującego się na stosowne punkty regulaminu Sejmu, decyzja taka oznacza, że projekt w niezmienionej formie (a więc z Lasami Państwowymi w systemie finansów publicznych) ponownie trafi do komisji, zobowiązanej przez Sejm do przedstawienia kolejnego sprawozdania na obecnym posiedzeniu Izby.

Posiedzenie komisji jeszcze dziś o godzinie 16

 

MTR