Ustawa przyjęta!

3 grudnia 2010 11:31 2010 Wersja do druku

Dziś o godzinie 9 Sejm rozpoczął blok głosowań. Na Sali był obecny premier Donald Tusk. Obrady prowadził marszałek Grzegorz Schetyna. Jedną z głosowanych ustaw była Ustawa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych.


Sejm najpierw przegłosował (niedotyczące Lasów Państwowych) poprawki zgłaszane przez kluby parlamentarne a następnie przeprowadził głosowanie nad całością ustawy. W głosowaniu wzięło udział 420  posłów. O godzinie 10.50 ustawa została przyjęta przy 220 głosach „za” 195 głosach  „przeciw „ i 2  głosach wstrzymujących się. Lasy Państwowe pozostały poza systemem finansów publicznych. Nic nie wskazuje na to, aby Senat tę decyzję Sejmu zmienił.

 

MTR