Medalion Żubra na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2011

5 stycznia 2011 12:02 2011 Wersja do druku

Białowieski Park Narodowy wspierając w 2011 r. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wystawia na licytację Medalion Żubra (rodzaj zwierzęcego popiersia).

BPN opiekuje się żubrami w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Na wolności żyje ich obecnie około 450 sztuk. W ciągu roku, najczęściej w maju-czerwcu, rodzi się ok. 60 cieląt. Park co roku uzyskuje zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) na eliminację osobników chorych lub agresywnych.


– W 2010 roku uzyskaliśmy zgodę na eliminację do 40 osobników – mówi Jerzy Dackiewicz, nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów – jednak w ciągu całego roku udało nam się znaleźć zaledwie 18 osobników, które spełniały kryteria zawarte w pozwoleniu z GDOŚ. W ubiegłym roku (2010) zanotowaliśmy większą niż zazwyczaj śmiertelność naturalną (w sumie 28 sztuk), wynikającą głównie z trudnych warunków zimowych, chorób, wypadków komunikacyjnych, zagryzienia przez wilki. Zdarzają się również urazy mechaniczne powodowane przez inne żubry czy też akty kłusownictwa.

– Zdajemy sobie sprawę, że taki medalion, pochodzący ze zwierzęcia z czerwonej księgi, może budzić kontrowersje – mówi Zdzisław Szkiruć, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego – jednak chcę podkreślić, że ten przykry obowiązek (eliminacji żubrów) spoczywa wyłącznie na barkach pracowników Parku, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa specjalna komisja. Mam nadzieję, że medalion, który wystawiliśmy na aukcję zainteresuje w szczególności myśliwych. Jest to jedyna okazja, by w pełni legalnie pozyskać takie trofeum pochodzące z matecznika żubra, ale przede wszystkim by wspomóc WOŚP znaczną kwotą.

Medalion został wystawiony na aukcjach WOŚP w dziale kolekcje. Cena wywoławcza wynosi 5 tys. zł.

Zdarza się, że stare samce podchodzą zbyt blisko osad ludzkich i niekiedy swoim agresywnym zachowaniem stanowią zagrożenie dla ludzi czy zwierząt domowych.

– Byk ważący 770 kg, w wieku ok. 20 lat, którego medalion wystawiamy na licytację, śmiertelnie poranił konia niedaleko miejscowości Długi Bród położonej na skraju Puszczy Białowieskiej – mówi Dackiewicz.

Niektóre z eliminowanych osobników są zamieniane na eksponaty edukacyjno-muzealne.

W poprzednich latach Białowieski Park Narodowy wystawiał na licytację możliwość uzyskania tytułu Honorowego Ojca Chrzestnego żubra, który miał narodzić się w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN w najbliższym sezonie wiosenno-letnim.

Medalion wykonała Pracownia Preparowania Zwierząt Bogdana Kiesia z Przyszowic.

 

Więcej informacji może udzielić: Mateusz Szymura tel. 85 682 97 25, 601 450 035.