Mistrz Mowy Polskiej - głosujcie na leśnika!!!

28 czerwca 2011 11:01 2011 Wersja do druku

W maju na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji w XI edycji programuspołecznego Mistrz Mowy Polskiej. Jednym z 12 nominowanych został AdrianWiśniowski (na zdjęciu), leśnik z Nadleśnictwa Cisna, wielokrotny laureat konkursów krasomówczych. To pierwszy w historii leśnik pretendujący do tego prestiżowego tytułu.


Już w 2002 r., jako uczeń IV klasy Technikum Leśnego wLesku, został laureatem głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego w Golubiu Dobrzyniu. Duży wkład w oszlifowanie artystycznych talentów Adriana miała jego polonistka, Jadwiga Szylak.

Wlatach 2007–11 Adrian pięciokrotnie zdobywał nagrody w konkursie krasomówczym „Bajarze z Leśnej Polany”. Osiągnięcia te zauważone zostały przez kapitułę plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej, która swą decyzją nominowała bieszczadzkiegoleśnika do tej prestiżowej nagrody.

Organizatorami plebiscytu są: Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, Stowarzyszenie Solidna Firma oraz Redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma.

Głos wplebiscycie na Adriana można oddać na stronie: www.mistrzmowy.pl .

Tekst: Edward Marszałek
Foto: Rafał Zubkowicz