Inwestycja dla współpracy

27 października 2011 08:43 2011 Wersja do druku

Symbolicznym przecięciem „wstęgi” otwarto Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach. 14 października ta niewielka miejscowość na południowym krańcu RDLP w Zielonej Górze skupiła uwagę przedstawicieli międzynarodowej społeczności, której zależy na dobrych stosunkach nie tylko gospodarczych, ale związanych z ochroną lasów i utrzymaniem ich dla przyszłych pokoleń, niezależnie od granic państwowych.

Zarówno spotkaniejak i remont budynku były elementami projektu współfinansowanego ze środków UEw ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia2007–13 i środków Lasów Państwowych. Warunkiem unijnego dofinansowania byłaaktywna współpraca partnerów z Polski i Niemiec, Nadleśnictwa Wymiarki i RejonuLeśnego Górne Łużyce.

Zabytkowy budynekz 1888 r., w którym miesi się siedziba Nadleśnictwa został wyremontowany.Najniższy poziom został zaadaptowany na miejsce spotkań leśników polskich iniemieckich. Przygotowano salę konferencyjna na 50 osób, sale wystawowe oraztablice na ścieżce edukacyjnej przy Nadleśnictwie.

LeśnicyNadleśnictwa Wymiarki współpracują z leśnikami Saksonii od 1999 r., wymieniającinformacje o zagrożeniach i ochronie lasu, rynku drzewnym. Współpraca rozwijałasię systematycznie na różnych polach, szczególnie cenne było włączenie w nią dziecii młodzieży. Wspólne konkursy czy zielone szkoły dla uczniów z Polski i Niemiecsprzyjały zacieśnieniu więzów.

Uroczyste otwarciezaszczycili przedstawiciele RDLP w Zielonej Górze, na czele z dyrektoremLeszkiem Banachem, i wszyscy nadleśniczowie z terenu dyrekcji, dyrektor RDLP w SzczecinieWitold Koss, przedstawiciele urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, samorządówi firm sektora drzewnego, jak Stelmet, Kronopol i Klausner Holz Sachsen GmbH. Niemogło też zabraknąć leśników z Saksonii, pod kierownictwem prof. Huberta Brauna.

Projekt zakłada dalszecykliczne spotkania leśników polskich i niemieckich oraz współpracujących znimi firm. Młodzież i dzieci znajdą tutaj ciekawą ofertę edukacyjną.

Tekst i zdjęcie: Anna Niemiec