Eksperci w Kostrzycy

17 listopada 2011 10:46 2011 Wersja do druku

W Leśnym Banku Genów Kostrzyca miało miejsce wspólne posiedzenie ekspertów ds.zasobów genetycznych w rolnictwie. Jego celem było omówienie rezultatów 13. Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO (Rzym, 18–22 lipca 2011 r.) w gronie krajowych ekspertów, zaangażowanych wochronę krajowych zasobów genetycznych, rolniczych i leśnych, oraz przekazanie informacji o nowych zadaniach, które zostały określone podczas sesji i oczekują na realizację. Posiedzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Leśny Bank Genów Kostrzyca (LBG Kostrzyca). Uczestnicy Posiedzenia wzięli udział w sesji referatowej w LBG Kostrzyca oraz w sesji terenowej na terenie Nadleśnictwa Śnieżka i w Karkonoskim Parku Narodowym.
Sesja referatowa dała możliwość poszerzenia informacji z interesujących każdy sektor zagadnień. Przedstawiono inicjatywy dotyczące ochrony zasobów genetycznych rolniczych i leśnych, podejmowane równolegle do działań Komisji, wynikające z postanowień Konwencji o różnorodności biologicznej. Wygłoszone referaty dotyczyły m. in. roli zmian klimatu w kontekście zasobów genetycznych leśnych oraz rolniczych, ochrony ex situ zasobów genetycznych w LBG Kostrzyca, banku genów roślin rolniczych IHAR w Radzikowie oraz ex situ zagrożonych i chronionych roślin dziko rosnących w  Polsce w ramach projektu FlorNatur  realizowanego przez LBG Kostrzyca oraz Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Przedstawiono także zaangażowanie Instytutu Badawczego Leśnictwa i Lasów Państwowych w pracach EUFORGEN’u .Dopełnieniem sesji referatowej stały się sesje terenowe.
Wspólne posiedzenie ekspertów ds. zasobów genetycznych w rolnictwie posłużyło jako forum do dyskusji nt. planowanych działań Unii Europejskiej oraz FAO w zakresie ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie i leśnictwie oraz omówieniu elementów mających związek z reformą Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie różnorodności biologicznej i wpływu zmian klimatu na rolnictwo i leśnictwo, stało się również okazją do wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii.
Wśród sformułowanych wniosków, na pierwszy plan wysunięto konieczność poprawy koordynacji krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych i zapewnienie stałego przepływu informacji dotyczących zobowiązań międzynarodowych, jak i działań krajowych, na każdym szczeblu decyzyjnym a także współpracy pomiędzy sektorami rolniczym i leśnym, szczególnie w zakresie ochrony ex situ zasobów genetycznych. Zwrócono też uwagę na potrzebę przygotowania i przyjęcia w Polsce prawodawstwa w zakresie ochrony zasobów genetycznych roślinnych i zwierzęcych, co ułatwiłoby wywiązywanie się z nałożonych na nasz kraj zobowiązań międzynarodowych.

Tekst: Joanna Borowy
Fot. D. Sochacki