Ochrona gatunkowa zwierząt - nowe rozporządzenie

13 grudnia 2011 12:54 2011 Wersja do druku

8 listopada opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. o ochronie gatunkowej zwierząt. Rozporządzenie uwzględnia wymogi wynikające z prawa wspólnotowego i rozszerza listę gatunków strefowych o rysia, włochatkę i sóweczkę.
Z listy gatunków chronionych usunięto tygrzyka paskowanego. Pojawiły się za to: brzanka, Carabus olympiae, Isophya stisi oraz „pozostałe gatunki ptaków występujących naturalnie na terenie państw Unii Europejskiej z wyjątkiem tych, które spotyka się wyłącznie na Grenlandii, oraz poza gatunkami określonymi jako łowne”.
Dla kormorana, czapli siwej i wydry znikło wyłączenie „z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane”.
M.in. brak dwóch ostatnich zapisów stał się przedmiotem pozwu, jaki Komisja Europejska skierowała 16 lutego tego roku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Polsce zarzucano także generalne wyłączanie przepisów ochrony gatunkowej wobec „racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej”. To wyłączenie znikło z treści nowego rozporządzenia i w innej formie trafiło do ustawy o ochronie przyrody. W lipcu 2010 r. do ustawy dołączono artykuł 52a, który mówi, że gospodarka leśna nie narusza zakazów ochronnych jeżeli jest prowadzona na podstawie planów urządzenia poddanych strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko lub jest prowadzona na podstawie kodeksu dobrych praktyk. Taki kodeks znajduje się w opracowaniu.
Pomniejsze zmiany dotyczą treści zakazów ochronnych (mówi się o „umyślnym” zabijaniu, niszczeniu, okaleczaniu itd.). Wprowadzono wyłącznie od zakazów dotycząc zbierania i kolekcjonowania piór ptasich. Do katalogu sposobów ochrony gatunków dopisane zostało uwzględnienie potrzeb ochrony gatunków podczas czynności związanych z planowaniem i funkcjonowaniem inwestycji oraz organizacji imprez.
O trzy pozycje wydłużyła się lista gatunków strefowych (załącznik nr 5 do rozporządzenia). Wprowadzono możliwość wyznaczania 50-metrowych całorocznych strefy ochronne wokół dziupli włochatki i sóweczki oraz 500-metrowych okresowych stref wokół miejsc rozrodu rysia, obowiązujących od 1 kwietnia do 31 sierpnia. W tym samym okresie chronione są strefy wokół miejsc rozrodu (dotychczas „nor”) wilka, które dotychczas były chronione o półtora miesiąca krócej, do 15 lipca.Rozporządzenie weszło w życie 22 listopada.

RaZ