Lider Polskiej Ekologii 2011 - Nadleśnictwo Bytnica z nagrodą

13 grudnia 2011 13:02 2011 Wersja do druku

Ministerstwo Środowiska ogłosiło listę zwycięzców 13. Edycji konkursu „Lider Polskiej Ekologii”. Wśród nagrodzonych, tradycyjnie już, znalazła się także jednostka Lasów Państwowych – tym razem Nadleśnictwo Bytnica, które zdobyło tytuł w kategorii „wyrób”, podkategorii „technologia”, za „Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego” (przypomnijmy, że w tym samym konkursie w 2009 r. za to samo dokonanie Bytnica zdobyła już wyróżnienie).
Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Nagroda przyznawana jest od 1996 r. i stała się ważnym elementem promocji polskich firm, produktów oraz jednostek samorządowych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań.
Uczestnikom Konkursu ubiegającym się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Mimo to wybór tych najlepszych, wybór Liderów nie był sprawą prostą, bo każde zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie – powiedział Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Rady Programowej Konkursu.

Red.