Lasy w PROW 2014-20 - Resort rolnictwa niechętny

16 lutego 2012 12:11 2012 Wersja do druku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do konsultacji pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej 2020. Jest to m.in. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który będzie podstawą krajowego PROW 2014–20. W konsultacjach warto wziąć udział, bo w ocenie ministerstwa instrumenty wsparcia sektora leśnego nie cieszą się dużym uznaniem.Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przedstawialiśmy w numerze 24/2011. Całość dokumentu z datą 12 października 2011 r., w polskim tłumaczeniu, można znaleźć TUTAJ. Wspierania właścicieli lasów dotyczą artykuły 22–27 (m.in. pakiet zalesieniowy) oraz 35 (płatności leśnośrodowiskowoklimatyczne).

Jednak polscy właściciele lasów nie mają raczej powodu, by zbytnio się cieszyć. Na pewno nie ucieszy ich lektura projektu rządowego stanowiska wobec rozporządzenia nt. EFRROW, zamieszczona na stronach MRiRW. Z tekstu dokumentu płynie czytelny sygnał: możliwość zastosowania instrumentów nakierowanych na wspieranie lasów w oparciu o proponowane zapisy rozporządzenia okazać się może ograniczona, ze względu na kontekst finansowy (tj. rozszerzenie zadań dla II filaru [PROW] przy utrzymaniu budżetu na dotychczasowym poziomie).

Spośród działań nakierowanych na wspieranie lasów nie wszystkie były dotąd obecne w polskim PROW. Programy leśnośrodowiskowe, szczegółowo przygotowane przed 2007 r., i teraz rysują się mgliście. Prócz szczupłych funduszy, jako kolejny powód MRiRW wymienia konieczność opracowania i przestrzegania planów zarządzania lasami. Tymczasem około połowa polskich lasów prywatnych takich planów nie posiada.

Właścicieli lasów interesować mogłaby również płatność dla obszarów Natura 2000 (art. 31). Ale i tutaj znać sceptycyzm resortu rolnictwa. W projekcie rządowego stanowiska przeczytamy o wątpliwościachodnośnie rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach działania „Płatności dla obszarów Natura 2000” o obszary leśne i finansowania go ze środków WPR. Krajowe stanowisko jest takie, że płatności dla obszarów Natura 2000 powinny dotyczyć wyłącznie gruntów rolnych, tak jak to jest w przypadku płatności rolnośrodowiskowoklimatycznych. Tymczasem w powstających właśnie planach zadań ochronnych dla ostoi Natura 2000 jako źródło refundowania właścicielom lasów kosztów i utraconych korzyści wymienia się właśnie pakiety naturowe.

Nim polskiego projekt stanie się podstawą dla przedstawicieli Polski do udziału w negocjacjach na forum unijnym, jego kształt może jeszcze ulec zmianom. Do 2 marca potrwają konsultacje społeczne. Treść dokumentu i adres, pod który należy przesyłać uwagi, znajdziemy na stronie MRiRW.

RaZ