PROW Działanie 226 - Wsparcie dla prawie stu nadleśnictw

3 kwietnia 2012 14:27 2012 Wersja do druku

W poprzednim numerze „Lasu Polskiego” informowaliśmy, że w tegorocznym naborze wniosków w działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” PROW 2007–13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 114 wniosków przesłanych przez 103 nadleśnictwa. Rekordzista, Nadleśnictwo Miechów, złożył aż cztery wnioski. Trzy wpłynęły z Nadleśnictwa Rudka, a po dwa z Herbów, Jawora, Olesna, Tuszymy i Starogardu.12 marca ARiMR opublikowała kolejną listę wskazującą na kolejność przyznawania pomocy. 109 wniosków znalazło się w grupie tych, które zostały złożone w terminie, a łączna suma wykazanego w nich zapotrzebowania nie przekracza wysokości krajowego limitu środków (na liście z 1 marca w tej grupie znajdowało się 51 wniosków, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „Lasu”).
Zainteresowanie działaniem 226 jest w tym roku większe niż dwa lata temu, kiedy złożono 107 wniosków, przy czym wówczas ARiMR podpisała 88 umów na realizację (w pierwszym naborze, w 2009 r., wniosków było 169, a umów podpisano 100). Najistotniejsze jest jednak to, że dotychczas z pomocy skorzystało 60 nadleśnictw, podczas gdy tylko w tegorocznym naborze korzystających będzie prawdopodobnie blisko setki.
Środki przeznaczone na odtwarzanie potencjału produkcji leśnej, ogółem 551 mln zł, dotychczas zostały rozdysponowane w 53,5%. Jakie pieniądze trafiały do poszczególnych nadleśnictw? Wysokość wsparcia przypadająca na pojedynczy wniosek w 2009 roku wyniosła 1,87 mln zł, w 2010 r. – 1,23 mln zł, przy czym należy zauważyć, że niektóre jednostki LP otrzymały dofinansowanie na podstawie kilku wniosków.

Red.