Bajarze z leśnej polany - Konkurs leśnych gawęd rozstrzygnięty

4 czerwca 2012 11:23 2012 Wersja do druku

Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” zgromadziła w dniach 10–11 maja w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 18 uczestników. Wśród uczestników dominowali uczniowie szkół leśnych, choć nie zabrakło wychowawców młodzieży i pracowników nadleśnictw.Bajarzom przysłuchiwało się sześcioro jurorów pod przewodnictwem prof. Tomasza Boreckiego. Najwyżej oceniona została gawęda Jacka Kiełbasy (na zdjęciu) – ucznia drugiej klasy z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. Autor opowieści pt. „Leśne sprawy – program żartobliwie publicystyczny” wcielił się w rolę wykładowcy i w dowcipny sposób, posługując się gwarą śląską, przedstawił liczne fortele służące zwalczaniu kłusownictwa. Wspomniał też o niektórych tradycjach łowieckich i sędziwych drzewach w Polsce. Wykład miał charakter interaktywny, gawędziarz włączył w przedstawienie także jurorów, którzy przeczytali wnioski spisane gwarą śląską. Gromkie brawa rozweselonej publiczności wyrażały uznanie dla młodego bajarza.

Przemysław Jankowski z ZSL w Lesku zajął drugie miejsce, prezentując gawędę pt. „Moja droga do lasu”, a miejsce trzecie jury przyznało Magdalenie Koziarze – uczennicy z ZSL w Biłgoraju (gawęda pt. „Wilczy muzykant”). Jury przyznało też wyróżnienia Zygmuntowi Burzyńskiemu, emerytowanemu leśnikowi z RDLP w Katowicach (gawęda „Andrzej Zalewski – człowiek legenda”) i Pawłowi Grabczykowi z Nadleśnictwa Brzeziny (gawęda „Niezwykły wigilijny gość”). Wyróżnione zostały także trzy uczennice szkół leśnych: Natalia Harabin z ZSL w Zagnańsku, która opowiadała o „Kobiecie w lesie...” i dwie uczennice z ZSL w Bił-goraju: Magdalena Miszta za historię o intrygującym tytule „W łóżku z przewoźnikiem” oraz Weronika Sacewicz za gawędę pt. „Polowanie na Internet”.

Oprócz uczestników konkursu na scenie wystąpił gość specjalny: Adrian Wiśniowski, wielokrotny laureat konkursu bajarzy i ubiegłoroczny Mistrz Mowy Polskiej, który opowiedział w ciekawy sposób, jak zostać... mistrzem mowy polskiej.

Tegoroczny konkurs krasomówczy wzbogacił występ zespołu wokalnego z ZSL w Warcinie, kierowany przez Romana Krężołka.

Tekst i zdjęcie: Alicja Antonowicz