Natura 2000 - Mamy już trzy plany

21 czerwca 2012 13:51 2012 Wersja do druku

Plan zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 ma powstać w ciągu sześciu lat od jego ustanowienia. Dotychczas mamy ich trzy.Obszarów Natura 2000 jest w Polsce blisko tysiąc. Dla części z nich (406) PZO powstają w ramach projektu finansowanego z POIiŚ, który realizuje GDOŚ. Program ruszył w końcu 2009 r. i ma się zakończyć w III kwartale przyszłego roku (budżet 25 mln zł). Póki co efektem są dwa PZO z tego roku dla obszarów Natura 2000 Góry Opawskie i Góra Świętej Anny, oba ustanowione w maju zarządzeniem RDOŚ w Opolu. Rok wcześniej RDOŚ w Białymstoku ustanowiła PZO dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach (choć trzeba było go uchylić i ustanowić ponownie z powodu braku uzgodnień z wojewodą).
Dodatkowo dla dwóch obszarów (Wielopole – Jodły pod Czartorią i Lubiaszów w Puszczy Pilickiej), które pokrywają się w całości z rezerwatami przyrody, ustanowione zostały plany ochrony.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ponad 300 projektów planów. W ramach projektu POIiŚ opracowuje się 198 obszarów, z czego dla 56 projektów przeprowadzone już zostały ustawowe konsultacje społeczne. Dla obszarów, dla których plany nie są realizowane w projekcie w trakcie opracowania są obecnie 111 PZO i plany ochrony dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody uwzględniające wymogi naturowe, w tym dla 12 projektów planów zakończono już konsultacje społeczne.

Red. 

Fot. RaZ