Nadleśnictwo Nurzec - Wizyta duchownych prawosławnych

18 lipca 2012 12:08 2012 Wersja do druku

Nadleśnictwo Nurzec, kultywując zwyczaj spotkań z duchowieństwem, zorganizowało 6 maja konferencję, w której udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego pod przewodnictwem abp Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.Teren Nadleśnictwa to przygraniczny region, gdzie wyznawcy prawosławia stanowią istotną grupę, również wśród leśników. Podobnie jest w wielu innych nadleśnictwach RDLP w Białymstoku. To wśród tutejszych lasów położone jest najważniejsze sanktuarium polskiego prawosławia, Święta Góra Grabarka.
Duchownych, w tym biskupów siemiatyckiego i supraskiego, dziekanów oraz proboszczów parafii dekanatu siemiatyckiego, przywitali nadleśniczy Eugeniusz Chursowicz i dyrektor RDLP w Białymstoku Ryszard Ziemblicki. Gościom zaprezentowano historię oraz działalność Nadleśnictwa Nurzec, a w części terenowej księża zapoznawali się z codzienną pracą leśników w leśnictwach Dąbrowa, Wygoda i Werpol. Odwiedzili także ścieżkę edukacyjną i rezerwat przyrody „Grąd Radziwiłłowski”.
W trakcie spotkania na Świętej Górze Grabarce poświęcono krzyż z prośbą o modlitwę w intencji leśników pracujących w RDLP w Białymstoku. Biskup siemiatycki Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, został wyróżniony Kordelasem Leśnika Polskiego.
Wizyta zakończyła się spotkaniem przedstawicieli duchowieństwa z załogą nadleśnictwa na terenie szkółki leśnej. W rozmowach poruszano tematy dotyczące nie tylko sfery zawodowej, ale także problemów życia codziennego i lokalnych społeczności.

Artur Tichoniuk