ROLP w Puszczy Białowieskiej - Za sprawą LP

4 września 2012 10:01 2012 Wersja do druku

Trzyosobowa delegacja Ruchu Obrony Lasów Polskich (Henryk Pargieła, Widzimir Grus, Andrzej Andrzejczyk) odwiedziła w lipcu Puszczę Biało-wieską. Przedstawiciele ROLP prócz wizyt w trzech puszczańskich nadleśnictwach i Białowieskim Parku Narodowym, odwiedzili także białowieską placówkę IBL, Urząd Gminy w Narewce i Starostwo w Hajnówce. Spotkali się z przedstawicielami przemysłu drzewnego w Teremiskach i Hajnówce i uczestniczyli w spotkaniu mieszkańców z prof. Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska.

Na tej podstawie ROLP przygotował stanowisko nt. ochrony Puszczy Białowieskiej, w którego konkluzji możemy przeczytać:
Z zaniepokojeniem obserwujemy wyłączanie dużej części drzewostanów z zabiegów hodowlanych w nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka. Uważamy, że może się to niekorzystnie odbić na stanie drzewostanów, zagrażając w szczególności młodszym drzewostanom. Uważamy, że stosowanie dotychczasowych metod i porównanie stanu lasów na terenach parku narodowego i administrowanych przez LP wręcz przeciwnie przyczyni się do głębszego poznania i doskonalenia metod ochrony i rozwoju zasobów przyrodniczych Puszczy.
Pragniemy również podkreślić, że społeczność zamieszkująca tereny około Puszczy, które były związane z gospodarką leśną i zbiorem płodów runa leśnego oraz gospodarką rolną, wyraża zaniepokojenie ograniczeniami wynikającymi z decyzji o wyłączeniu części zabiegów. Główną ich obawę budzi możliwość ograniczenia dostępu do opału drzewnego i korzystania z węgla oraz brak możliwości korzystania z gazu ziemnego. Pod samym bokiem Puszczy sprowadza się drewno do przerobu z zagranicy – Białorusi i Ukrainy oraz innych części Europy. W rozmowach podkreślano ograniczania hodowli pszczół jak i korzystania z gruntów.
Podkreślano, że nie traktuje się miejscowej społeczności jako partnerów. Obawiają się, że może to przyczynić się do rezygnacji z zajmowanych od pokoleń terenów i stanie się podłożem dalszych konfliktów. ROLP stoi na stanowisku, że potraktowanie miejscowej ludności z należytym zrozumieniem i troską będzie gwarancją sukcesu.

Red.