Nadleśnictwo Jarocin - \"Puszczyk\" AK

19 listopada 2012 08:21 2012 Wersja do druku

Władysław Florkowski i Stanisław Zieliński ps. ,,Ziel’’ to dwaj leśnicy upamiętnieni odsłoniętą niedawno tablicą w Nadleśnictwie Jarocin. W latach 1939–44 dowodzili oni placówką ,,Puszczyk’’, mieszczącą się w leśniczówce Brzozowiec (obecnie Małoszki). Kwatera obejmowała swym zasięgiem wieś Murzynowo Leśne oraz całą południową część ówczesnego powiatu średzkiego. Podlegała organizacji „Polska Niepodległa” (PN). W 1942 r. nastąpiło jej scalenie i włączenie doŚredzkiego Inspektoratu Rejonowego AK.Z nasłuchu radiowego czerpano informacje służące do redagowania i wydawania tygodniowego biuletynu ,,Wiadomości radiowe’’. W otaczających Murzynowo lasach wykonano sieć ziemianek służących organizacji. Działania członków organizacji polegały na zbieraniu wszelkich informacji o charakterze strategicznym i wojskowym, kolportowaniu prasy konspiracyjnej, gromadzeniu broni, ukrywaniu osób zagrożonych aresztowaniem. W 1941 r. nastąpiły tu aresztowania, które na krótko przerwały działalność placówki. Najważniejszą akcją było ukrycie w leśniczówce Brzozowiec w październiku 1943 r. ppor. Jerzego Handke – komendanta leszczyńskiego Rejonu AK ,,Ptaszarnia’’.
Leśniczy Władysław Florkowski (1912–41) naukę w zawodzie leśnika rozpoczął w lasach prywatnych majątku Koszuty k. Środy Wlkp. Zmobilizowany w 1939 r., brał udział w Kampanii Wrześniowej. Uniknął niewoli i powrócił do swego leśnictwa. Po utworzeniu placówki ,,Puszczyk’’ został jej pierwszym komendantem. W 1941 r. aresztowany za przynależność do konspiracji i wyrokiem sądu skazany na obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, gdzie zmarł w 1941 roku.
Leśniczy Stanisław Zieliński ps. ,,Ziel’’(1916–86) ukończył Państwową Szkołę Leśną w Margoninie. Powołany do służby wojskowej w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Zmobilizowany w 1939 r. brał udział w Kampanii Wrześniowej. Po demobilizacji przybył do Murzynowa Leśnego i zatrudnił się jako pomocnik leśny. Po aresztowaniu Władysława Florkowskiego objął funkcję komendanta placówki ,,Puszczyk”, jednocześnie pełnił funkcję łącznika Inspektoratu Rejonowego AK w Lesznie ,,Ptaszarnia”. Aresztowany w kwietniu 1944 r. i skazany na ciężkie więzienie. Więziony w Żabikowie, Gross–Rossen, Flossenburg–Hersbruck oraz Dachau. W lipcu 1945 r. powrócił i objął leśnictwo Brzozowiec – Nadleśnictwo Państwowe Klęka. W 1948 r. przeniesiony do Leśnictwa Miranowo – Nadleśnictwo Książ. W 1970 r. przeniesiony do Leśnictwa Górzno – Nadleśnictwo Karczma Borowa. W 1980 r. przeszedł na emeryturę. Zginął tragicznie na polowaniu w dniu swoich urodzin.
Historię placówki „Puszczyk” uczestnikom tej uroczystości przybliżył podleśniczy Andrzej Antowski, który był jednym z inicjatorów upamiętnienia leśników prowadzących działalność konspiracyjną w ramach państwa podziemnego w Wielkopolsce.

Jan Suder