94. rocznica odzyskania niepodległości - Leśnicy pamiętają

27 listopada 2012 07:58 2012 Wersja do druku

W gmachu Ministerstwa Środowiska, gdzie mieściła się przed wojną Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych, wisi duża tablica z brązu (na zdjęciu) upamiętniająca okres przedwojennej państwowości (marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego, ministra rolnictwa i reform rolnych Juliusza Poniatowskiego oraz dyrektora naczelnego LP Adama Loreta). W czasie okupacji tablica została ukryta w podziemiach gmachu, aby powrócić na stare miejsce dopiero w 1990 roku.12 listopada w tym miejscu minister środowiska Marcin Korolec, w asyście podsekretarza stanu Janusza Zaleskiego, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego, prezesa honorowego leśników kombatantów Zbigniewa Zielińskiego oraz leśników i kombatantów, złożył wieniec, zapalił znicze, a także wygłosił okolicznościowe przemówienie.
W sali konferencyjnej odbyła się uroczystość wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koła przy Ministerstwie Środowiska. Minister Ciechanowski odznaczył ministra i wiceministra środowiska medalami Pro Patria.
Prezes zarządu Koła Leśników Kombatantów Mieczysław Orzełek uhonorował: Marcina Korolca, Janusza Zaleskiego, Andrzeja Grzywacza, Adama Wasiaka, Ryszarda Dzialuka, Konrada Grzybowskiego, Marka Berfta, Tomasza Modlińskiego, Tadeusza Pasternaka, Artura Dawidziuka, Sławomira Mydłowskiego, Jacka Frankowskiego dyplomami – podziękowaniami za zasługi dla upamiętnienia historii czynu zbrojnego leśników polskich.

Red.

Fot. Arch. Z. Zielińskiego