Rok 2012 w LP - 350 mln zł zysku

27 grudnia 2012 08:05 2012 Wersja do druku

Początek roku to czas na wszelkie podsumowania i plany. Nie inaczej jest i w Lasach Państwowych.
Wg zapowiedzi dyrektora generalnego Adama Wasiaka zysk za rok 2012, określony wstępnie, wyniesie ok. 350 mln, w tym ok. 150 mln to zysk z działalności podstawowej (sprzedaż drewna). O 50 mln więcej Lasy zarobiły na dzia
łalności dodatkowej. To poziom zbliżony do roku 2010, kiedy zysk wyniósł 367 mln zł, ale znacznie mniej niż rok temu. W 2011 r. LP zarobiły 829 mln zł, czyli przeszło siedmiokrotnie więcej, niż zakładały w planach.Dobrą sytuację finansową odczuwają pracownicy. Mimo że tego też nie zakładano w planach, nieznacznie wzrosły też średnie płace leśników, jak zauważa DGLP – sięgając poziomem branży informatycznej i bankowości. Średnie wynagrodzenie brutto w roku 2012 wyniosło bowiem 6700 zł i wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o ok. 310 zł.
A teraz plany na kolejny rok. Zysk jest, można więc śmiało myśleć o inwestycjach, głównie w infrastrukturę. Na ten cel Lasy przeznaczą w bieżącym roku 1 mld zł, z czego kwota 700 mln trafi „pod koła” – czyli zostanie wydana na modernizację i budowę dróg leśnych (w roku 2012 było to odpowiednio 1,2 mld i 900 mln zł).
Według informacji wzrośnie natomiast zatrudnienie. Jak zapowiada dyrektor generalny, w przyszłym roku na pracę w PGL LP może liczyć ok. 450 osób.

Red.