Wydział Leśny w Hajnówce- Nowoczesność u wrót Puszczy

11 kwietnia 2013 16:15 2013 Wersja do druku

Od września ub. roku mamy w Polsce cztery wydziały leśne. Ten najmłodszy, WL Politechniki Białostockiej w Hajnówce, wzbogacił się ostatnio o dwie nowoczesne sale laboratoryjne Pracowni Środowiska Leśnego. W ich otwarciu 11 marca udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Inwestycja bardzo spodobała się Włodzimierzowi Cimoszewiczowi (Fot. SoWa)Jak zapewniała minister, jej marzeniem jest utworzenie na bazie hajnowskiej filii PB międzynarodowego konsorcjum instytucji naukowych, które zajęłyby się badaniami przyrody Puszczy Białowieskiej, a ich wyniki wędrowałyby w świat i publikowane były w najlepszych pismach naukowych. Inwestycja bardzo spodobała się również Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. – To najlepszy dowód na to, że po kilkuletnim zachłyśnięciu się środkami pomocowymi UE, Polacy zaczęli myśleć o racjonalnym ich wydaniu. A w tym regionie, twierdzi podlaski senator, takim działaniem jest właśnie wspieranie nowoczesnych rozwiązań, mogących funkcjonować w zgodzie z przyrodą.

Warta ponad 2,4 mln zł pracownia, sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–13, stała się w pewnym sensie spełnieniem tych oczekiwań. W rzeczywistości jest również częścią projektu tworzenia Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, składającego się z siedmiu interdyscyplinarnych laboratoriów. Kolejnym etapem jego powstawania będzie przyszłoroczna budowa siedziby Centrum Naukowo-Badawczego w Hajnówce.

Rektor PB prof. Sławomir Bakier ujawnił, że planuje restrukturyzację wydziałów Politechniki i utworzenie jednego, skupiającego w sobie nauki o środowisku. Wchłonie on zapewne obecny Wydział Leśny, a leśnictwo stanie się jedną z możliwych specjalizacji.

Uruchomione pracownie chemiczna i mikroskopowa pozwalają podjąć skomplikowane badania nad właściwościami biochemicznymi i budową organizmów puszczańskich. Największe nadzieje naukowcy wiążą z poznawaniem właściwości grzybów, których różnorodność w Puszczy Białowieskiej wciąż nie została w pełni opisana. Sprzęt pozwala na przygotowanie najwyższej jakości preparatów, zaawansowaną identyfikację botaniczną gatunków, a także analizy chemiczne metabolitów wtórnych.

Mimo rosnącej liczby absolwentów kierunków leśnych w Polsce, wielu gości zwracało uwagę na potrzebę wzmacniania nauk leśnych na Podlasiu. Mówił o tym prof. Lech Dzienis, dziekan WL z Hajnówki, który na kierunku leśnictwo kształci obecnie ok. 300 studentów. Ich atutem ma być dobre wykształcenie oraz znajomość realiów i specyfiki regionu, w którym gospodarka leśna, przetwórstwo drewna i zarządzanie terenami chronionymi są jednym i z ważniejszych kierunków aktywności zawodowej.

Także Ryszard Ziemblicki, dyrektor RDLP w Białymstoku, uważa, że działalność placówek takich jak Wydział Leśny w Hajnówce ma sens. Dają one możliwość dokształcania obecnych kadr i dopływ nowych. Dla leśników praktyków istotne byłoby stworzenie, wzorem najstarszych krajowych wydziałów, Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Wg dyrektora Ziemblickiego byłoby to doskonałe dopełnienie rozwoju hajnowskiej placówki, która już dzisiaj może liczyć na daleko idącą współpracę z LP.     
SoWa