Ochrona roślin 2014 - Znów mniej

4 lutego 2014 12:07 2014 Wersja do druku

Właśnie ukazało się opracowanie „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu drewna pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2014”. Przyniosło kilka zmian względem roku poprzedniego.


Wśród insektycydów zalecanych do stosowania w leśnictwie, wymienionych w rejestrze MRiRW, pojawiło się 12 środków. To o cztery mniej niż w poprzedniej wersji. Prócz tego czterech z 12 preparatów obecnych na liście nie zaleca FSC. Tym samym polskie leśnictwo nie ma żadnych środków do zwalczania szeliniaka i podstawowych szkodników pierwotnych sosny (prócz brudnicy), które akceptowałoby FSC. Do listy fungicydów dopisano natomiast PENNCOZEB 80 WP i tym samym jest ich teraz 12. Z listy herbicydów usunięto AVANS PREMIUM 360 SL, ale w zamian pojawił się popularny ROUNDUP MAX 2!

Od 1 stycznia obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin. IBL opracował dwie metodyki integrowanej ochrony drzewostanów iglastych i liściastych. Przekazano je MRiRW.

Już wkrótce listy środków ochrony roślin ulec mogą znacznie poważniejszym modyfikacjom. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 17 grudnia ujawnił, że acetamiprid (składnik Mospilanu) może mieć wpływ na rozwój układu nerwowego dzieci. Choć są to dopiero wstępne wnioski i wpływ substancji będzie jeszcze badany, to komunikat taki może niepokoić. W ub. roku sporo pisano także o możliwości wpływu neonikotynoidów na śmiertelność pszczół.

UZ