Projekt NCBR - 500 mln zł na naukę

20 marca 2014 09:16 2014 Wersja do druku

Aż tyle wynosi budżet w najnowszym programie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Biostrateg. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na innowacyjne, rozwojowe badania naukowe oraz ich wdrażanie w rolnictwie i leśnictwie, a także rozwój technologii przyjaznych środowisku.


Projekt ma się przysłużyć wzrostowi pozycji Polski na arenie międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych. Został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NCBR uwzględniło pięć obszarów ujętych w Krajowym Programie Badań:

• bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;

• racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

• przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

• ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

• leśnictwo i przemysł drzewny.

Projekty badawcze finansowane z programu Biostrateg będą wyłaniane w konkursach. Aby sprostać zasadzie interdyscyplinarności, pomysły będą mogły zgłaszać konsorcja naukowo-przemysłowe minimum trzech instytucji. Takie konsorcjum na maksymalnie trzyletni program badawczy otrzyma nie mniej niż 10 mln zł.

Program potrwa do 2019 roku. Czuwa nad nim sześcioosobowy komitet sterujący pod przewodnictwem prof. Ewy Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna. W skład zespołu wchodzi także prof. Zbigniew Sierota z IBL oraz przedstawiciele ministerstw nauki i środowiska oraz dwóch instytutów naukowych.      

UZ