\"Poznaj swoją Naturę\" - Inauguracja z Piaskiem

24 marca 2014 15:00 2014 Wersja do druku

W warszawskich Łazienkach Królewskich 13 marca oficjalnie rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”. Projekt przygotowała GDOŚ w ramach działań zawartych w „Strategii komunikacji na obszarach Natura 2000”, finansowanej przez Life+ i NFOŚiGW.


Program ma pokazać sieć Natura 2000 w nowym świetle. Odkłamać jej obraz jako obszaru chronionego, na którym zakazy uniemożliwiają funkcjonowanie, i pokazać Naturę 2000 jako element służący promocji gmin i ich mieszkańców. Ma zwiększyć wiedzę o sieci, ale przede wszystkim akceptację działań w ramach Natury 2000. Projekt dotyczy pięciu obszarów: Puszcza Białowieska, Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, Przełom Wisły w Małopolsce, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego oraz Bieszczady.


Od lewej: Janusz Zaleski, Michał Kiełsznia, Piotr Otawski, Arleta Siarkiewicz-Koszowska, Andrzej "Piasek" Piaseczny
Fot. UZ

Projekt poświęcony jest specyficznemu gatunkowi, co prawda nie ujętemu w załącznikach, ale występującemu w każdym obszarze. Ten gatunek to Homo sapiens. Planując zarządzanie przyrodą, tego gatunku nie możemy pominąć. Ochrona przyrody to szukanie kompromisów, które nie będą uciążliwe dla społeczności lokalnej – mówił dyrektor GDOŚ Michał Kiełsznia.

Dziś polska sieć Natura 2000 to 987 obszarów, pokrywających ponad 20% powierzchni kraju (11. pozycja wśród państw europejskich).

– W tym roku mamy okrągłą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. Momentu kiedy zaczęła u nas funkcjonować Natura 2000. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że zakończyliśmy proces tworzenia sieci – mówił wiceminister środowiska Janusz Zaleski.

Badania zlecone przez Komisję Europejską pokazały, że wiedza i akceptowalność Polaków odnośnie sieci Natura 2000 jest niewielka. Program ma to zmienić, pokazując, że przynosi ona nie tylko korzyści przyrodnicze, ale także materialne (jako jeden z przykładów podawano udział lokalnych wykonawców przy remontach budynków będących ostojami nietoperzy).

Kampania dowodzi, że przebicie się do masowej świadomości – zwłaszcza z treściami mało popularnymi, jak sprawy przyrody, jest dziś niemal niemożliwe bez sięgania po znane twarze. Ambasadorów kampanii będzie dwóch. Piosenkarz Andrzej „Piasek” Piaseczny przygotował na cele akcji, wraz z Sewerynem Krajewskim, piosenkę „Na Lata” (można ją już usłyszeć w rozgłośniach radiowych). Beata Pawlikowska – dziennikarka, podróżniczka i autorka książek – będzie zachęcała do odwiedzania obszarów naturowych.

Poza aktywnością medialną (globalną) kampania stawia też na działania lokalne. Do końca roku w miejscowościach na terenie pięciu ww. ostoi Natura 2000 zorganizowanych zostanie 15 spotkań informacyjnych, konkursy i wystawy fotograficzne pokazujące walory przyrody. Organizatorzy liczą, że lokalną społeczność przyciągnie pięć koncertów z udziałem Piaska. Podczas imprez mieszkańcy regionów będą mieli możliwość wystawiania lokalnych produktów.

Urszula Zubert