RDLP w Olsztynie - Nowa szefowa

8 kwietnia 2014 10:06 2014 Wersja do druku

Małgorzata Błyskun została 27 marca dyrektorem RDLP w Olsztynie. To obecnie jedyna kobieta kierująca RDLP i druga w historii LP na tym stanowisku. Zastąpiła Jana Karetko, który odszedł na emeryturę.


Fot. UZ
Do momentu nominacji nowa dyrektor kierowała Nadleśnictwem Wipsowo. Wcześniej pracowała też w nadleśnictwach Mrągowo i Strzałowo, gdzie przez kilkanaście lat, do marca ub. roku, piastowała stanowisko zastępcy nadleśniczego.

Pochodzi z Mazur i jest absolwentką WL SGGW. Nieraz podkreślała, że w jej żyłach płynie „zielona krew” – leśnikami byli jej dziadek i ojciec. Leśnikiem jest także mąż Jarosław – nadleśniczy w Nadleśnictwie Mrągowo. W 2012 r. została wybrana Kobietą Sukcesu Warmii i Mazur. Bliskie są jej problemy osób niepełnosprawnych – kierując Nadleśnictwem Strzałowo, dostosowała wszystkie obiekty edukacyjne do potrzeb niepełnosprawnych, także niewidomych. Była inicjatorką powstania Izby Pamięci pisarza Ernsta Wiecherta w leśniczówce w Piersławku. Odznaczono ją srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi.

Dyrektor wspiera też kobiety-leśników. – Dziękuję dyrektorowi generalnemu za odwagę, bo moje powołanie traktuję jako gest wobec wszystkich kobiet związanych z lasem – mówiła po nominacji. My także gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy!

Przypomnijmy, że w latach 1998––2001 RDLP w Krośnie kierowała Grażyna Zagrobelna (dziś szerzej znana z aktywności jako wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”). Najwyższe stanowisko w LP, jakie zajmowała kobieta, to zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych. W latach 2008–12 była nią Anna Paszkiewicz.

UZ