Program budowy dróg - Lubuskie chce uwzględnienia lesistości

13 maja 2014 12:37 2014 Wersja do druku

Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego publikuje apel ws. podziału środków w programie budowy dróg lokalnych (w tym i następnym roku znaczna ich część pochodzić będzie z wpłaty LP). Obecne reguły są krzywdzące i należałoby je powiązać z lesistością, uważają samorządowcy.


O wysokości dotacji z programu decydują: obszar województwa, zaludnienie, rozmiar sieci dróg lokalnych oraz wielkość PKB na mieszkańca. Lokalna lesistość, choć pieniądze pochodzą z lasów (w 2014 r. 450 na 700 mln zł), nie odgrywa żadnej roli. Tymczasem w lubuskim jest ona najwyższa w Polsce (49%), a zatem województwo generuje proporcjonalnie wysoki zysk ze sprzedaży drewna. Lokalne drogi proporcjonalnie bardziej cierpią tam z powodu transportu drewna. Do tego samorządowcy wskazują na ograniczenia możliwości inwestycyjnych, obostrzenia związane z ochroną przyrody i niższe dochody z tytułu podatków. W tej sprawie samorządowcy spotkali się z ministrem środowiska.

Zrzeszenie za bardziej korzystne dla samorządów lokalnych uważa bezpośrednią współpracę nadleśnictw z gminami czy powiatami, nie tylko w aspekcie inwestycji drogowych. To sposób na zrównoważone uwzględnienie lokalnych potrzeb zarówno gmin, jak i nadleśnictw.

Apel wystosowano w momencie, gdy w związku z pojawieniem się dodatkowych środków z PGL LP nowelizowano treść uchwały Rady Ministrów, w sprawie narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Lubuscy samorządowcy zaproponowali w algorytm obliczania dotacji dla poszczególnych województw włączyć ich lesistość. Nie bezpodstawnie – zasadniczym elementem argumentacji rządu przy opodatkowaniu LP na rzecz funduszu drogowego był fakt niszczenia dróg przez samochody z drewnem. W procesie konsultacji uchwały RM podobną propozycję złożył też wojewoda lubuski oraz wójt Gminy Lipusz (lubuskie). Obie uwagi nie zostały uwzględnione. 72 mln zł, jakie lubuskie otrzyma w latach 2014–15, lokuje je na przedostatnim miejscu na liście województw.

RaZ