Nadleśnictwo Baligród - Leśnicy dla turystów

2 czerwca 2014 16:32 2014 Wersja do druku

Realizowany przez Nadleśnictwo Baligród (RDLP w Krośnie) projekt „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 Bieszczady” z pewnością ucieszy turystów odwiedzających tereny nadleśnictwa.


Dzięki projektowi powstają parkingi leśne, platformy i wieże widokowe, mające udostępnić leśne atrakcje, a jednocześnie ukierunkować ruch turystyczny. Wiele nowych obiektów udało się dokończyć jeszcze przed majówką.

W okolicy Łopienki wykonano już parking i dwa niewielkie drewniane schrony. Jeden z nich zlokalizowany jest na przełęczy Hyrcza, drugi zaś na szczycie Korbani, gdzie dodatkowo powstaje wieża widokowa, dająca możliwość podziwiania krajobrazu Zalewu Solińskiego i bieszczadzkich połonin. To jeden z najciekawszych punktów widokowych w Bieszczadach przywrócony turystom. W samej Łopience, nieopodal cerkwi, powstała też niewielka wiata z miejscem na ognisko, nawiązująca stylem do znajdującej się tu niegdyś karczmy, oraz kolejne tablice informacyjne. Schrony mają służyć turystom zaskoczonym zmianą warunków na szlaku, powinny też stanowić miejsce odpoczynku i ograniczyć „dzikie” biwakowanie.


                    Fot. M. Scelina
                    Platforma widokowa nad Jeziorkiem Bobrowym

W dolinie potoku Rabskiego na miejscu dawnego składu drewna wykonano parking i wybudowano dużą wiatę turystyczną, mogącą pomieścić wycieczkę autokarową. Nieopodal nad tzw. Jeziorkiem Bobrowym pod Chryszczatą zbudowano platformę widokową, ułatwiającą podziwianie i fotografowanie tego zakątka. Jeszcze przed wakacjami wyremontowana zostanie baza studencka Rabe.

Przy samej siedzibie Nadleśnictwa Baligród powstaje ogród edukacyjny, w którym dominować będą rodzime gatunki roślin. Kolekcje bylin i krzewów pozwolą na poznawanie leśnej flory w pigułce.

Poza infrastrukturą projekt przewiduje też m.in. odkrzaczanie i wykaszanie śródleśnych polan, które są miejscem żerowania ptaków drapieżnych. Przewidziano też wywieszanie budek lęgowych i pozostawianie do naturalnego rozkładu stosów drewna stanowiących miejsca rozrodu nadobnicy alpejskiej.

– Chcemy pozytywnie kształtować świadomość zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie, do czego lasy Nadleśnictwa Baligród znajomicie się nadają – zachwala nadleśniczy Wojciech Głuszko.

Koszt projektu opiewa na 1,4 mln zł.

Edward Marszałek