Lasy w Konstytucji - Projekt już w Sejmie

12 czerwca 2014 12:34 2014 Wersja do druku

Leśny projekt zmiany Konstytucji RP trafił pod obrady Sejmu. 29 maja na sali plenarnej wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za dalszymi nad nim pracami. Ale dotychczasowe zastrzeżenia pozostały.
– Po raz pierwszy od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przystępujemy do debaty nad projektem zmiany konstytucji dotyczącej sprawy o kluczowym znaczeniu dla polskiego państwa i społeczeństwa – tak rozpoczął prezentację i uzasadnienie projektu Józef Zych z PSL.

Treść proponowanej poprawki jest dobrze znana – to te same trzy punkty, które koalicja przedstawiła jeszcze w styczniu, wzorowane na zapisach ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (2001). Mimo że przedstawiciel PSL (Stanisław Żelichowski) wchodził w skład zespołu sterującego, który w Senacie starał się wypracować inną, powszechnie akceptowalną treść, PSL i tak w marcu złożyło w Sejmie wniosek o poprawkę Konstytucji właśnie w pierwotnym brzmieniu.

Przedstawiciele wszystkich klubów wnioskowali o dalsze prace na projektem w komisji środowiska. Ale nadal pozostały kontrowersje wokół pkt. 2 propozycji, który brzmi: Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. W intencji wnioskodawców ma to umożliwiać np. regulację stosunków własnościowych w szachownicy gruntów czy realizację inwestycji drogowych.

Ale ten właśnie fragment ponownie skrytykowało PiS. Posłanka Krystyna Pawłowicz stwierdziła wręcz, że propozycja PSL nie tyle gwarantuje stabilność LP, co wręcz otwiera drogę do przekształceń własnościowych: – Pojęcie przekształcenia pojawia się bowiem w konstytucji, czyli staje się w ogóle konstytucyjnie dopuszczalne, i to w drodze zwykłej ustawy.

Poseł Jan Szyszko, który w imieniu PiS wnioskował o skierowanie projektu do dalszych prac, zaznaczył: – W trakcie prac komisji postaramy się zadziałać w ten sposób, aby rzeczywiście zadbać o interesy państwa i interesy polskich Lasów Państwowych, a nie o to, co zostało tutaj zapisane.

Projekt PSL skrytykował dotychczas także Prokurator Generalny i Związek Powiatów Polskich.

Konstytucję z 1997 r. zmieniono dotychczas jedynie dwa razy. Za poprawką musi zagłosować 3/4 posłów.

RaZ