Podatek leśny - Likwidacja ulgi w Sejmie

6 listopada 2014 12:23 2014 Wersja do druku

Zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych, którym aktualnie zajmuje się Sejm, może oznaczać, że do gmin wpłynie o 54 mln zł więcej. I o tyle więcej zapłacą Lasy Państwowe.

Projekt ustawy znoszącej tę ulgę funkcjonuje od początku ub. roku (projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Prace nad nim postępowały sukcesywnie, choć siłą rzeczy w cieniu wydarzeń, które na przełomie lat 2013/14 dotknęły ustawy o lasach i LP. 17 czerwca projekt przyjął rząd, a 29 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie (druk nr 2656). Wniosek PiS, by go w całości odrzucić, nie przeszedł i trafił do prac w komisjach sejmowych.

Pośród różnych regulacji nas najbardziej interesuje ustawa o podatku leśnym. W tym zakresie najistotniejsza zmiana to likwidacja 50-procentowej ulgi w podatku od lasów ochronnych. Taka ulga dla lasów w rezerwatach i parkach narodowych zostaje.

W zeszłym roku wydawało się nawet, że wyższy podatek leśny będzie do zapłacenia już od tego roku. Zmianę zapowiadało Ministerstwo Środowiska. Przygotowywały się na to LP, które są głównym jego płatnikiem i w ogólnopolskim bilansie uiszczają aż ¾ tego zobowiązania. Przykładowo w ub. roku do wszystkich polskich gmin wpłynęło z tego tytułu 227,8 mln zł, z czego LP zapłaciły 167,6 mln zł. Wg szacunków po zniesieniu ulgi LP miałyby do zapłacenia nawet o ok. 50 mln zł więcej.

Pojawiły się już pierwsze komentarze na temat podwyżki podatku leśnego. Przewodnicząca KSPL „Solidarność” Grażyna Zagrobelna na łamach „Naszego Dziennka” (artykuł o znamiennym tytule: „Szykuje się kolejna grabież Lasów Państwowych”) zwraca uwagę, że podwyżka podatku nakłada się na wprowadzone w tym roku zobowiązania wobec budżetu – 1,6 mld zł do 2015 r. i 2% przychodu ze sprzedaży drewna w kolejnych latach. – Jeżeli Sejm przyjmie poprawkę w ustawie o podatku leśnym, to Lasy Państwowe czeka zapaść.

W 2012 r. aż 49,2% lasów w zarządzie LP posiadało ten status. Dodatkowo ten odsetek zwiększa się, np. w stosunku do sytuacji z 2010 r. o ok. 2,5%. Główna przyczyna to nadawanie statusu lasów ochronnych obszarom Natura 2000. Przybywa więc lasów w kategorii „cenne przyrodniczo”, choć i tak najwięcej mamy lasów wodochronnych – 21,4%. Warto zwrócić uwagę, że to w LP znajdują się niemal wszystkie lasy ochronne – ta kategoria niemal nie występuje w lasach prywatnych.

Minister środowiska nazywa zmianę racjonalną i uzasadnia, że dotknie ona gmin o najwyższym stopniu lesistości, które mają przez to ograniczone możliwości rozwojowe. W skali kraju podatek leśny to ledwie 1% dochodów własnych gmin. Ale nie wszędzie. W ub. roku mieliśmy 79 jednostek samorządowych, które z tego tytułu uzyskały 5% i więcej dochodu. Rekordzista, Gmina Płaska (Puszcza Augustowska), aż w ¼ polega na podatku leśnym! Do kasy gminy wpłynęło tam 863 tys. zł (tabela).


Pozostałe zmiany dotyczące podatku leśnego, jakie może wprowadzić nowelizacja, to:

– zniesienie możliwości ratalnej spłaty podatku, jeśli jego kwota nie przekracza 100 zł;

– wystawianie jednej decyzji podatkowej (nakazu płatniczego) dotyczącej podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości dla osób fizycznych, jeśli przedmioty opodatkowania znajdują się na terenie jednej gminy.

RaZ