Europejski Kongres Edukacji Leśnej - Zrównoważona przyszłość edukacji lesnej

7 listopada 2014 12:37 2014 Wersja do druku

W tym roku Kongres po raz pierwszy zawitał do Polski (Łagów Lubuski, 10–12 września). W dziewiątej edycji wzięło udział 120 osób z: Finlandii, Bułgarii, Włoch, Luksemburga, Norwegii, Szkocji, Słowacji, Czech, Łotwy, Szwajcarii, Niemiec, ale przede wszystkim z kraju.

Organizatorem przedsięwzięcia były Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych i Lasy Państwowe, we współpracy z Forest Comunicators Network (europejska sieć specjalistów zajmujących się edukacją leśną, powiązana z FAO i UNECE).

Łagowski kongres był okazją do wymiany doświadczeń edukatorów podczas wykładów i warsztatów. Bogactwo zajęć sprawiło, że niektóre odbywały się równolegle, przyprawiając uczestników o dylemat – bo jak tu zdecydować, gdy do dyspozycji i survival, i warsztaty stolarskie? Spotkanie było również okazją do integracji i lepszego poznania się.

Kongres jednak przede wszystkim przyniósł refleksję na temat wagi edukacji leśnej we współczesnym świecie, jej celów i charakteru. Edukatorowi z Polski zaś przez skalę spotkania, jego wysoki poziom i międzynarodowy charakter, pozwolił poczuć, że poletko, które uprawia, jest czymś ważnym. I to wbrew sceptykom, stawiającym pytania o sens tej uprawy.

Pojawił się również wyraźny cel leśnej edukacji. Na zachodzie Europy jasny od wielu lat, w Polsce ciągle nie do końca określony i wręcz budzący kontrowersje – edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Ma ona wychodzić poza klasyczną edukację przyrodniczą, w jej kręgu zainteresowania powinny się pojawić interakcje między naturą a człowiekiem. Wyraźnie można było również dostrzec trendy europejskiej edukacji odchodzącej od (jakże popularnych w Polsce!) komputerów i sal edukacyjnych, w stronę lasu jako najlepszej pomocy dydaktycznej. Najlepszy przykład: włoskie dzieci gotujące zupę z błota i zielska…

Edukacja w duchu zrównoważonego rozwoju, przez niektórych uważana za mrzonkę, w Europie jest traktowana serio. Jest częścią ministerialnych programów oraz zwyczajnie jest trendy. Zaczyna być to również widoczne w Polsce.

Witold Ciechanowicz