PROW 2014-20 - KE już zatwierdziła

15 stycznia 2015 13:04 2015 Wersja do druku

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia polski PROW na lata 2014–20. Choć formalnie minął pierwszy rok jego obowiązywania, to i tak nasz krajowy program znalazł się w gronie trzech pierwszych zaakceptowanych przez Brukselę. Teraz czekamy na krajowe ustawy i rozporządzenia ministra rolnictwa, wprowadzające poszczególne działania.

O projekcie PROW wielokrotnie informowaliśmy, nim w sierpniu ub. roku trafił do zaopiniowania w KE. Z nieformalnych źródeł wiemy, że zastrzeżenia wzbudzał brak wsparcia, jakie bazowe przepisy europejskie przewidują dla właścicieli lasów. Prócz szkoleń i doradztwa mamy bowiem jedynie program zalesieniowy, w swej istocie skierowany do tych, którzy dopiero chcieliby mieć las, nie zaś go posiadają. Poniżej kwoty wsparcia w poddziałaniu 8.1 „Wsparcie na rzecz kosztów zakładania i utrzymania w zakresie zalesiania i tworzenia terenów zalesionych”.

Stawki poszły w górę, ale czy zachęcą rolników? Jak czytamy w pełnej wersji dokumentu, w przypadku zalesiania stanowią tylko 60% skalkulowanych kosztów. Mniej korzystnie niż dotąd wygląda premia zalesieniowa niższa o 365 zł i wypłacana przez 12, a nie jak dotąd 15 lat. Niższą stawkę będą jednak rekompensować dopłaty bezpośrednie.


Limity powierzchniowe to 0,1 ha w przypadku minimalnej powierzchni zalesienia i 20 ha, na które w okresie obowiązywania obecnego PROW można będzie uzyskać wsparcie. Zwraca uwagę tylko jedna dopuszczalna forma refundacji grodzeń – za metr bieżący.

Nie wszyscy wiedzą, że to nie tylko Unia funduje nam nowe lasy. W ogólnej puli 301 mln euro przeznaczonych na zalesianie aż 109 mln euro pochodzi ze środków krajowych. Te pieniądze mają wystarczyć na pokrycie lasem 82 tys. ha.

Z PROW będą mogły też skorzystać szkoły leśne. Ich obecność jako beneficjentów przewidują poddziałania „Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz „Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne”. Chodzi o organizację szkoleń i warsztatów, obok normalnego toku kształcenia.

Zastanawia natomiast obecność poddziałania„Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”. Podmiot świadczący usługi doradcze winien angażować doradców wpisanych na listę Centrum Doradztwa Rolniczego. Tych jest ponad 360, ale żaden z nich nie miał szansy komukolwiek doradzić, bo w minionej perspektywie z refundowanego doradztwa leśnego nie skorzystała… ani jedna osoba. Wnioskodawca winien wykazać też, że w ciągu ostatnich trzech lat należycie udzielił rolnikom lub właścicielom lasów co najmniej 40 porad. Ten warunek spełnia prawdopodobnie wyłącznie SGGW i Krajowa Rada Izb Rolniczych, które w ramach konsorcjum prowadziły w minionym roku ogólnopolski cykl szkoleń „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”, finansowany z PROW 2007–13. Z lasami związane jest też działanie „Scalanie gruntów”.

RaZ