Ustawa o lasach - Będą (?) zmiany

27 stycznia 2015 12:04 2015 Wersja do druku

Trwa kolejna próba przeprowadzenia zmian w ustawie o lasach. Z datą 10 listopada (opublikowano 22 grudnia) Minister Środowiska złożył projekt założeń, które w większości bez skutku „wałkuje się” już od maja 2010 roku. Przypomnijmy je.

Powraca więc temat prowadzenia gospodarki leśnej bez planów urządzeniowych. W przypadku ich braku przez maksymalnie 18 miesięcy zadania będzie przydzielał dyrektor RDLP lub starosta na podstawie projektu pul i upul.

Zmiany obejmą gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi przez LP. Plan jest taki, by LP mogły przekazać nieruchomości i grunty leśne nieprzydatne do prowadzenia gospodarki leśnej starostom. Zniknie możliwość przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie wieczyste i zamiany lasu na rolę w przypadku uzasadnionych potrzeb właściciela.

Prywatyzacja mieszkań. Dodany zostanie zapis o konieczności zwrotu ulgi na wykup lokum po zbyciu go na rzecz osoby bliskiej (dotychczas było możliwe odsprzedanie osobie bliskiej bez utraty zniżki, a osoba ta mogła sprzedać lokal dalej na wolnym rynku – czysty zysk). Dodane zostaną zapisy o możliwości nabycia tylko jednego lokalu z bonifikatą.

Nowe kompetencje ma zyskać dyrektor generalny LP: możliwość tworzenia i przystępowania do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (obecnie może tworzyć jednoosobowe spółki SP lub przystępować do spółek z o.o. lub SA).

W ustawie mają też zostać zapisane szczegółowe uprawnienia dyrektora do opracowania, ogłoszenia i stosowania w LP szczegółowych procedur sprzedaży drewna i warunków wprowadzania w nich zmian.

W finansach powraca pomysł przemianowania funduszu leśnego na wewnętrzny kapitał wyrównawczy LP (w jego ramach możliwy do utworzenia kapitał stabilizacji LP) i fundusz leśny lasów niebędących w zarządzie LP. Dysponentem obu pozostanie dyrektor generalny LP.

W lasach może zrobić się światowo – z wymagań dla kandydatów do SL znika posiadanie obywatelstwa polskiego. Podtrzymuje się też temat Banku Danych o Lasach, zarówno w kontekście gromadzenia danych, jak i ich udostępniania. Ustawa ma wreszcie określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie m.in. pasów ppoż. jako m.in. próba rozwiązania konfliktu LP vs. PKP. O potrzebie gruntownej nowelizacji ustawy od dawna wypowiadają się najwięksi znawcy (m.in. prof. Wojciech Radecki, dr Konrad Tomaszewski). Mówi się wręcz o ustawie „Prawo leśne”. Tymczasem od 2010 r. zgromadziliśmy w redakcji aż dziewięć wersji założeń nowelizacyjnych! Z wymienianych tam i przypomnianych wyżej propozycji przez Sejm przeszła jedynie rezygnacja z powołań, rozdzielenie etatu na miąższościowy rębny i powierzchniowy przedrębny i deregulacja wykonawstwa planów urządzeniowych. Znamienne, że wyleciał (nie po raz pierwszy) pomysł stworzenia Rady LP. Ten punkt akurat budził kontrowersje. Większość spraw w projektach to oczywistości, których od co najmniej pięciu lat nie udaje się pchnąć. Jakże inny był tryb nowelizacji, gdy szło o służebność przesyłu, na której korzystają koncerny energetyczne czy daninę nałożoną na LP.

UZ