Szkody od zwierzyny - Prewencja to podstawa

18 lutego 2015 13:45 2015 Wersja do druku

W parlamencie trwają prace nad opiniowaniem senackiego projektu zmian w ustawie o ochronie przyrody. W proponowanych poprawkach Skarb Państwa odpowiadałby za wszystkie szkody wyrządzone przez wilki, bobry, niedźwiedzie, rysie i żubry. Bez znaczenia miałoby być, czy szkoda powstała na gruncie leśnym, rolnym, rybackim czy jeszcze innym.

Zmiany te są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał zawężanie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powodowane przez bobry tylko do tych powstałych na gruntach rolnych, leśnych lub rybackich za niezgodne z Konstytucją. Podobnie stało się rok później ze szkodami wyrządzanymi przez żubry (uznawano tylko te w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym), wilki, niedźwiedzie i rysie (straty w pogłowiu zwierząt gospodarskich; w przypadku niedźwiedzi także w pasiekach i uprawach rolnych).  90% wypłacanych w ubiegłym roku odszkodowań dotyczyło szkód wyrządzanych przez bobry
  Fot. www.pl.wikipedia.org/J. Zięba


Odszkodowania, które Skarb Państwa wypłacił za te gatunki do listopada ub. roku, sięgnęły 13,7 mln zł (z tego 90% za bobry). Wielkość rekompensat wypłacanych co roku za szkody powodowane przez wszystkie zwierzęta chronione systematycznie rośnie (patrz wykres).


W senackim projekcie zmian w ustawie o ochronie przyrody Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić zmiany. Resort nie jest zachwycony pomysłem bezwzględnej, automatycznej wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez wskazanych pięć gatunków zwierząt. Chciałby, aby do ustawy wprowadzić zapis mówiący o odpowiedzialności podmiotu ubiegającego się o odszkodowanie, czyli w praktyce np. właściciela gruntu. Miałoby to zapobiegać sytuacji, w której właściciel lub użytkownik gruntu pozostaje całkowicie bierny, nie współpracuje z RDOŚ przy akcjach prewencyjnych (mimo że te finansują niektóre działania zapobiegawcze). Uaktywnia się dopiero w momencie zaistnienia szkody, wysuwając roszczenia odszkodowawcze.

UZ