Wycinka w zadrzewianiach - Jeszcze mniejsze opłaty

23 kwietnia 2015 09:42 2015 Wersja do druku

Zmiany ustawy o ochronie przyrody w zakresie stawek za wycinkę drzew na gruntach nieleśnych wymaga wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W lipcu ub. roku TK zakwestionował automatyzm kary, tj. nakładanie jej bez względu na okoliczności (np. drzewo martwe czy zniszczone bez wiedzy właściciela).

Zmiana jest procedowana w trybie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2656. Przy okazji tej nowelizacji dojdzie do zmiany wysokości opłat (i kar, które stanowią ich trzykrotność) za wycinkę. Dotychczas są one tak wysokie, że w wielu przypadkach samorządy nie są w stanie ich wyegzekwować. Bardzo istotna będzie konieczność wydania rozporządzenia, które zróżnicuje je zależnie od lokalizacji drzewa.

Ostatnia poselska propozycja znacznie obniża zaproponowane w rządowym projekcie maksymalne stawki opłat (patrz wykres).


Nowelizacja rozszerzy katalog wyłączeń, kiedy nie jest wymagana decyzja o usunięciu drzewa i kiedy nie nalicza się opłaty. Wprowadzi także nieobecną dotąd definicję plantacji drzew: uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym, prowadzona na użytkach rolnych.

RaZ