50. Wszechnica Biebrzańska - 15 lat wspólnego odkrywania przyrody

23 kwietnia 2015 10:51 2015 Wersja do druku

W weekend 21 i 22 marca w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy odbyło się 50. spotkanie z cyklu Wszechnica Biebrzańska.

Wszechnica rozpoczęła działalność 27 stycznia 2001 r., ale zakiełkowała w głowach przewodników po Biebrzańskim Parku Narodowym już w 2000 roku. Podczas szkolenia uznali, że wciąż chcieliby się uczyć i poszerzać wiedzę o przyrodzie, kulturze i historii nadbiebrzańskich bagien. Chcieli przy tym współpracować z parkiem i wspierać jego działania. Idea zakładała, że spotkania będą się odbywały cyklicznie i będą adresowane do wszystkich miłośników bagien oraz osób zaangażowanych w ich ochronę i promocję (stąd współpraca parkowców, stowarzyszeń, ekologów). Wszechnica miała też pielęgnować przyjaźnie i wypełniać „martwy” sezon jesienno-zimowy, kiedy turyści raczej nie zaglądają do parku. Przyjęto stałą, dwudniową formułę, rozdzielając spotkanie na dzień teoretyczny i praktyczny. Niektóre spotkania odbywają się poza Osowcem. Przez 15 lat na Wszechnicy zaprezentowało swoje referaty 300 wykładowców, także z tytułami profesorskimi, wysłuchało ich ponad 4 tys. słuchaczy, a organizatorzy zachęceni sukcesem zapowiadają, że nie zakończą na 50 spotkaniach.

Jubileuszowa Wszechnica była okazją nie tylko do wspomnień, ale też zaprezentowania „Ciekawostek florystycznych doliny Biebrzy”. W otwartych wykładach uczestniczyło tym razem ponad 100 słuchaczy, których przywitał w progach parku dyrektor Roman Skąpski, który miał dla gości niespodziankę – przyozdobiony cukrowym obuwikiem tort.


Wśród wykładów można było wysłuchać prelekcji o chronionych roślinach na terenie parku, w tym m.in. o crème de la crème tutejszej flory – niebielistce trwałej. Park jest największym w Polsce zbiorowiskiem leńca bezpodkwiatkowego (także o nim można było wysłuchać prelekcji), liczebność jego pędów szacuje się nawet na 195 tys.

Widzów zachwycił filmik towarzyszący prelekcji o związkach pomiędzy motylami a roślinami, prezentujący przeobrażenie motyla biebrzańskich grądów – niepylaka mnemozyny.

Zebrani dowiedzieli się także, jak można dziś chronić ex situ najrzadsze rośliny.

Drugi, terenowy dzień jubileuszowej Wszechnicy uczestnicy spędzili na przycinaniu wierzb głowiastych. Drzewa zostały posadzone dwa lata temu k. Wólki Piasecznej w ramach I Biebrzańskiego Dnia Wierzby Głowiastej. Dziś te z nich, które przetrwały, wymagają przycinania gałęzi wyrastających w dolnych partiach pni.Regularnie przeprowadzany zabieg pozwala na uzyskanie u dojrzałych drzew charakterystycznej formy. Uczestnicy podglądali też liczne nad Biebrzą ptaki. Zwieńczeniem wyprawy było ognisko przy leśniczówce w Wólce Piasecznej.

Red.